obal alba

Antologie CD 2 - Dolňácko I

Antologie moravské lidové hudby

Indies Scope / 2011
Žánry: ethno, world music, folklor
MAM487
CD 224 Kč
MP3bitrate 256-320 kbps 99 Kč
FLACbezztrátová komprimace, MP3 přibaleny zdarma 149 Kč

O ALBU

Druhé album z výpravné čtyřdiskové edice Antologie moravské lidové hudby počátku 21. Století.

Pokusem o reflexi současné podoby lidového muzicírování ve velkých i menších moravských folklórních regionech je čtyřalbový reprezentativní výběr kapel a zpěváků, jež výrazně přispívají k zachování autentické podoby hudebních tradic svého regionu.

Jednotlivé díly čtyřalbové kompilace jsou doplněny legendou a bookletem s nástinem hudební historie konkrétního regionu, jeho nejvýznamnějších hudebních těles, muzikantských a zpěváckých osobností. Každé album je zabaleno v samostatném papírovém digipacku s 28 stránkovým bookletem a je také možné každé z alb zakoupit samostatně.

DOLŇÁCKO - Hudba kráčející po starých kupeckých stezkách

Druhé z alb čtyřdiskové edice Antologie moravské lidové hudby se věnuje první části moravského regionu Dolňácka.

Z Dolňácka se tato nahrávka věnuje Uherskobrodsku, Strání a Kopanici, Uherskohradišťsku a Veselsku. Druhé album obsahuje třicet nahrávek od současných významných nositelů místní folklórní tradice jako jsou CM Jaroslava Čecha, CM Stanislava Gabriela, Hradišťan, CM Radošov, CM Olšava, CM Kunovjan a řady dalších interpretů. V dvaceti osmi stránkovém bookletu alba má každý z interpretů vlastní medailonek (v češtině i v angličtině).  

Z průvodního slova Heleny Bretfeldové, které najdete na albu, vybíráme:  „Donedávna se tento region (společně s Horňáckem, Podlužím a Hanáckým Slováckem) označoval jako Moravské Slovensko; za posledních sto let se vžilo pojmenování Moravské Slovácko pro celou jihovýchodní Moravu a Dolňácko pro územní celek složený z údolí podél dolního toku řeky Moravy od Napajedel (kde sousedí s Valašskem) směrem na jih až k Hodonínu a dál přes Lanžhot až po soutok Dyje s Moravou (tzv. Dyjský trojúhelník, kde se dotýká i hranice Moravy, Dolního Rakouska a Slovenska) a přilehlé podhůří Chřibů, přes Kyjov až k Hustopečím. Chřiby, resp. Jejich část Buchlovské hory, oddělují oblast od severu, východní hranice je vymezena obloukem Bílých Karpat s dominantními vrcholy Javořinou a Lopeníkem. Patří k nejdéle osídleným územím českého státu – zde se rozkládala Velkomoravská říše, sem směřovala cyrilometodějská mise, tudy procházela Jantarová stezka…

… Geneze dolňácké lidové hudby je podobná té na Horňácku, její kontinuita se poněkud liší: i zde byla základem gajdošská muzika – ne ovšem osamělý zpěvák doprovázející se na svůj nástroj, nýbrž gajdošská dvojka: housle a gajdy (dudy). Zpívali střídavě, mnohem později ve dvojhlase – hudec (houslista) hrál melodickou linku, gajdoš ji zdobil tzv. ciframi. I na Dolňácko postupně pronikal přes uherskou (slovenskou) hranici cimbál a klarinet. I tu vznikaly hudecké i cimbálové kapely, výjimkou nebyl ani štrajch (kapela tvořená smyčci společně s tzv. plechy, tedy dechovými nástroji – např. skláři ve Strání). Na přelomu 19. a 20. století se na Dolňácku (s výjimkou některých oddělených oblastí) vytrácelo dodržování zvykoslovných obyčejů; útlum zaznamenala i s tím spojená lidová hudebnost. K oživení došlo ve 30. letech minulého století (prostřednictvím tzv. Slováckých krúžků) a pak po druhé světové válce: nastalo hromadné zakládání národopisných souborů, pozdější základny státem protežovaného folklorismu…

… Uherskobrodsko (dříve označované též jako Záhoří) přiléhá na severu k Valašsku a Luhačovskému Zálesí, na západě k Uheskohradišťsku; charakter muziky je slovácky zpěvný;  z hudebního hlediska jsou významné města Uherský Brod, Vlčnov a Nivnice, dále obce Bánov, Komňa, Suchá Loz a další. Specifickou podoblastí je  Strání s obcemi Strání, Březová a Korytná. Na východním úbočí Bílých Karpat jsou lokalizovány (Moravské) Kopanice, jazykově i v melodice a rytmice místních lidových písní výrazně modifikované blízkostí Slovenských Kopanic; tvoří je obce Starý Hrozenkov, Vápenice, Žitková, Vyškovac a Lopeník. Typickým tancem pro celé Uherskobrodsko je sedlácká, která se liší podle jednotlivých subregionů: v Uherském Brodě se hraje a tančí brodská sedlcká, v Korytné korytňanský, v Bystřici pod Lopeníkem našská, ve Strání straňanská sedlácká; na Kopanicích je slovenský vliv patrný v četnosti čardášů, ve Strání se dochovaly a zpívají četné balady i mnohohlasé a-capellové trávnice. Na celém Uherskobrodsku je udržovaná silná tradice fašankových (masopustních) obchůzek majících charakter lidové slavnosti, veselice; přímo ve Strání se podařilo rekonstruovat a dodnes udržet podobu obřadního obchůzkového tance Pod šable, který se v rámci obchůzky tančí i v jiných obcích.
Uherskohradišťsko (a přilehlé Veselsko) sousedí kromě Brodska s Horňáckem, což připomíná jednak obliba táhlic a četnost balad v místních písňových sběrech i v repertoáru tamějších muzik. Typickým párovým tancem je rovněž obdoba horňácké sedlácké – (hradišťská) sedlcká; podobně jako na Horňácku se jednotlivé nápěvy sedlckých řadí do písňových sad. Výraznými zdroji písní jsou místní části Uherského Hradiště a jeho bezprostřední okolí – kupř. Derfle (dnes Sady), Staré Město u Uherského Hradiště,  Uherský Ostroh, Blatnice a Bílovice; dalším cenným zdrojem jsou obce Pomoraví - Babice, Spytihněv, Kudlovice, Huštěnovice, Jalubí, a oblast mezi Buchlovicemi a Moravským Pískem – mj. Vážany, Nedakonice a Polešovice.

Písně:

01. Bajeryš - Mazurka - Polka (taneční sada–instrumentální)
housle prim Lubomír Málek, hraje cimbálová muzika Olšava, CD Kytice z Uherskobrodska

02. Maršovský stárek (tanec sedlcký z Uherského Brodu)
hraje Cimbálová muzika Olšava, sólo zpěv Hynek Sušil, CD Kytice z Uherskobrodska

03. Nivnico, Nivnico (milostná z Uherskobrodska)
hraje Cimbálová muzika Olšava, housle prim a sólo zpěv Lubomír Málek, CD Kytice z Uherskobrodska

04. V tom Újezdci - Ej nepoložil - Udeřilo tři čtvrtě (brodské sedlcké)
hraje Cimbálová muzika Olšava, zpívají Lubomír, Taťjána a Jitka Málkovi, CD Dívča z Javoriny

05. Hrajte mně, husličky - Nad vodú fták (z Uherskobrodska)
hraje Cimbálová muzika Olšava, zpívá Lubomír Málek, CD Lubomír Málek a CM Olšava: Hrajte mně, husličky

06. V tem straňanském poli - Co to vtáča jarabáča - Taký sem lahúčký - Ej, u straňanskej Boží muky - V straňanském hájku
(taneční ze Strání) hraje CM Husličky, housle prim Anna Přikrylová, CD Vlasta Grycová a CM Husličky: Pod Javorinú

07. Lúbí sa ně, lúbí (straňanské sedlácké)
hraje Cimbálová muzika Husličky, sólo zpěv Vlasta Grycová, CD Vlasta Grycová a CM Husličky: Pod Javorinú

08. Už slunéčko zašlo (milostná balada)
hraje Cimbálová muzika Husličky, sólo zpěv Vlasta Grycová), CD Vlasta Grycová a CM Husličky: Pod Javorinú

09. Mamko, mamko (milostná žertovná ze Strání)
hraje CM Husličky, zpívá Vlasta Grycová a dětský sbor muziky, CD Vlasta Grycová a CM Husličky: Pod Javorinú

10. Bože môj - Pojdzem na hríby - Na tem mosce - Odkel že si (hrozenské taneční)
hraje folklorní soubor Kopaničár, housle prim a zpěv sólo Jan Rapant, CD Kopaničár: Okolo Hrozenka

11. Horenka chabová - Bože môj, otec môj (taneční z Kopanic)
hraje CM Olšava, prim Lubomír Málek, zpívá Jan Rapant, CD Hrajte ně,husličky. Z archivu CM Olšava k 50. výročí založení

12. U našeho jezera (milostná z Bystřice pod Lopeníkem)
hraje CM Olšava, zpívá Taťána Málková-Roskovcová, CD Kytice z Uherskobrodska

13. Zahrajce mi husličky (hudecká z Kopanic – instrumentální)
hraje Cimbálová muzika Olšava, housle prim Lubomír Málek, CD Kytice z Uherskobrodska

14. V strážnickéj šerhovni
hraje Hradišťan, zpívá Alice Holubová, CD J. Pavlica a Hradišťan: Live & co se nevešlo

15. Bílovští pacholci (balada z Uherskohradišťska)
hraje Cimbálová muzika Hradišťan, zpívá Věra Domincová, CD CM Hradišťan: Hradišťu, Hradišťu

16. Počkaj šohajíčku – Ej oře, oře (dívčí z Uherského Hradiště)
hraje Cimbálová muzika Hradišťan, zpívá Věra Domincová, CD CM Hradišťan: Hradišťu, Hradišťu

17. Hudecké z Bílovic (instrumentální sada)
hraje Cimbálová muzika Hradišťan, housle prim Jiří Pavlica, CD CM Hradišťan: Hradišťu, Hradišťu

18. Chodí syneček - Dolina, dolina - Měl sem galánečku - Nepůjdu já přes ten háj - Ti bílovští pacholíci
(hradišťské sedlcké) hraje Cimbálová muzika Jaroslava Čecha, zpívá Karel Rajmic, CD Karel Rajmic a CM Jaroslava Čecha

19. Dyž sem já šel přes městečko - Nedaleko do tých vánoc - Košulenka tenká - Všecí ludé, všecí
(hradišťské sedlcké) hraje Cimbálová muzika Jaroslava Čecha, zpívá Miroslav Blaha, CD CM Jaroslava Čecha: Túžení, súžení

20. Dobré zdraví - Na zdraví našeho pána - A já už mosím jít - Proč bysme veselí nebyli (sedlcké)
hraje Cimbálová muzika Jaroslava Čecha, zpívá mužský sbor muziky, CD Karel Rajmic a CM Jaroslava Čecha

21. Na osice lístek vadne (baladická)
hraje sólo cimbál Jan Smutný, zpívá Stanislav Gabriel, CD CM Stanislava Gabriela: Z Uher do Moravy

22. Písně ze Spytinova
hraje Cimbálová muzika Stanislava Gabriela, zpívá Jitka Šuranská, CD CM Stanislava Gabriela: Chodníčky k písni

23. Co sem sa nastál u miléj dveří - U studánky seděla (z Uherskohradišťska)
hraje Cimbálová muzika Stanislava Gabriela, zpívá Jan Gajda, CD CM Stanislava Gabriela: Z Uher do Moravy

24. Ej, u Hradišťa pršalo (popěvek z Kunovic)
hraje Cimbálová muzika Kunovjan, zpívá mužský sbor muziky, CD CM Kunovjan: Ej, u Hradišťa pršalo

25. V tej naší zahrádce (dívčí z Luhačovského Zálesí)
hraje CM Kunovjan, zpívá dívčí duo Dana Janíková a Kamila Semmlerová-Machová, CD Kunovjan

26. Měli ste ňa, měli (svatební z Kunovic)
hraje sólo cimbál Vítězslav Mach, zpívá Kamila Semmlerová-Machová, CD CM Kunovjan: Ej, u Hradišťa pršalo

27. Moja milá zadrímala - Nebudu sa žénit (mládenecké ze Suchova)
hraje Cimbálová muzika Kunovjan, zpívá mužský sbor muziky, CD CM Kunovjan: Ej, u Hradišťa pršalo

28. Náš Janošek nic nerobí (milostná)
hraje CM Radošov z Veselí, housle prim R. Havlíček a P. Světlík, zpěv Veronika Ulmanová, CD CM Radošov: Láska a vojna

29. Páslo dívča husy (milostná)
hraje CM Radošov z Veselí, housle prim Radim Havlíček, zpěv Klára Plaširybová, CD CM Radošov: Láska a vojna

30. Nedívaj sa, milá - Má milá, byla bys - Ja dolina, dolina - Hory, hory - Co to enom pořád máte (štrajch)
hraje CM Radošov z Veselí, housle prim Aleš Smutný, CD CM Radošov: Okolo Moravy. Lidové písně z Veselska


SKLADBY

ukázka název stáhnout cena zdarma

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT Ethno | World music | Folklor

obal alba

Čankišou

Lé La
Dostupné varianty
CD 254 Kč
MP3 99 Kč
FLAC+mp3 149 Kč
obal alba

Tara Fuki

Auris
Dostupné varianty
CD 349 Kč
MP3 99 Kč
FLAC+mp3 149 Kč
obal alba

Jiří Pavlica a Hradišťan

Live & Co se nevešlo (2CD)
Dostupné varianty
CD 339 Kč
MP3 149 Kč
FLAC+mp3 199 Kč
obal alba

Zuzana Novak

Home Brewed Mbira
Dostupné varianty
CD 239 Kč
MP3 99 Kč
obal alba

Big Blue Ball

Big Blue Ball
Dostupné varianty
CD 379 Kč
RECENZE

BONUSYO NÁKUPU
© Indies Scope

IČ 105 34 181     /     Dolní Loučky 191     /     594 55  Dolní Loučky u Brna

příměstský tábor Brno