obal alba

Antologie CD 3 - Dolňácko II, Podluží a Hanácké Slovácko

Antologie moravské lidové hudby

Indies Scope / 2011
Žánry: ethno, world music, folklor
MAM488
CD 224 Kč
MP3bitrate 256-320 kbps 99 Kč
FLACbezztrátová komprimace, MP3 přibaleny zdarma 149 Kč

O ALBU

Třetí album z výpravné čtyřdiskové edice Antologie moravské lidové hudby počátku 21. Století.

Pokusem o reflexi současné podoby lidového muzicírování ve velkých i menších moravských folklórních regionech je čtyřalbový reprezentativní výběr kapel a zpěváků, jež výrazně přispívají k zachování autentické podoby hudebních tradic svého regionu.

Jednotlivé díly čtyřalbové kompilace jsou doplněny legendou a bookletem s nástinem hudební historie konkrétního regionu, jeho nejvýznamnějších hudebních těles, muzikantských a zpěváckých osobností. Každé album je zabaleno v samostatném papírovém digipacku s 28 stránkovým bookletem a je také možné každé z alb zakoupit samostatně.

Strážnické a Kyjovské Dolňácko, Podluží a Hanácké Slovácko - Místo proměn a střetávání

Třetí z alb čtyřdiskové edice Antologie moravské lidové hudby se věnuje druhé části moravského regionu Dolňácka, Podluží a Hanáckému Slovácku.

Z Dolňácka se tato nahrávka věnuje Kyjovsku a Strážnicku, dále pak Podluží a Hanáckému Slovácku. Třetí album obsahuje třicet tři nahrávek od současných významných nositelů místní folklórní tradice jako jsou Ženský sbor Lipina, Ženy z Ježova, CM Jožky Severina, SCM Michala Miltáka, CM Pavla Múčky, CM Jury Petrů, CM Pavla Borovičky, Varmužova CM, Danaj, Strážničan, Břeclavan, Vonica a řady dalších interpretů. V dvaceti osmi stránkovém bookletu alba má každý z interpretů vlastní medailonek (v češtině i v angličtině).  

Z průvodního slova Heleny Bretfeldové, které najdete na albu, vybíráme: Třetí album je zdánlivě nejpestřejší a také nejkontroverznější: zatímco ostatní části antologie jsou stylově poměrně stejnorodé (snad s výjimkou vyhraněných Moravských Kopanic), tady symbolicky cestujeme po hudební mapě napříč Moravským Slováckem od hranice k hranici a připomínáme si regiony už zmapované: Strážnicko - samotná Strážnice je symbolem folklorismu pro celou Moravu: více než půlstoletá tradice mezinárodního folklorního festivalu, místo, kam je lokalizován rozsáhlý skanzen lidových staveb, a především velmi dlouhá historie četných zpěváckých a muzikantských rodů; Kyjovsko - hlavní komunikací rozdělené na severní a jižní část, tedy „horní“ a „dolní“. Pod Kyjovem si drží slovácký charakter zpěvnosti, nad Kyjovem už se hudba přibližuje tradici hanácké.
 

Podluží s centry Hodonínem a Břeclaví  je charakterictické vysoko posazenými táhlými melodiemi, zpívanými silnými, dalekonosnými mužskými hlasy – všeobecně je rozvíjen kult vysokého mužského hlasu. Typický pro Podluží je vícehlas vedený v sextách a vrchních terciích. Oproti ostatním oblastem Moravského Slovácka je na Podluží mírná převaha počtu zpěvných táhlic nad rychlými tanečními melodiemi. Gajdošská muzika měla na počátku 19. století dle pramenů podobu gajdoše doprovázeného dvojicí houslistů – primášem a kontrášem, které v pozdější době doplnil klarinetista a basista. Ve druhé polovině 19. století se do muzik prosadily pro zesílení zvuku plechové nástroje (těmto muzikám se říkávalo štrajch); po druhé světové válce nastal státem podporovaný prudký rozvoj dechových muzik na úkor tradičních muzikantských seskupení.

Hanácké Slovácko přibližně vymezuje troj-úhelník měst Hustopeče-Krumvíř-Čejč. I v tomto regionu byly historicky prvním doprovodným nástrojem gajdy (moravské dudy), později doprovázené jedním houslistou a snad i cimbalistou.

Písně:

01.Bánovce (pochod dle muziky Jana Horného – instrumentální)
hraje Strážnická cimbálová muzika Danaj, prim Jan Gajda, CD CM Danaj: Janíčku náš, Janku

02.Vyletěl fták (milostná ze Strážnice)
zpívá Jan Gajda, hraje Strážnická cimbálová muzika Danaj, prim Jan Gajda, CD CM Danaj: Písňovou zahradou

03.Toto je tá cesta (danaje ze Strážnice)
zpívá Jan Gajda a sbor muziky, hraje Strážnická cimbálová muzika Danaj, CD CM Danaj:  Gajdování

04.V širém poli hruščička (balada z Kněždubu)
zpívá Magdalena Múčková, hraje Strážnická cimbálová muzika Danaj, CD CM Danaj: Janíčku náš, Janku

05.Bože môj, otče môj
zpívá Pavel Múčka, hraje Cimbálová muzika Pavla Múčky ze Strážnice, CD CM Pavla Múčky ze Strážnice: Při strážnickej bráně

06.Zabila panička pána (balada v tanečním rytmu ze Strážnice)
zpívá Magdalena Múčková, hraje CM Pavla Borovičky z Rohatce, CM Pavla Borovičky: Kdes ty byla Andulenko moja

07.Proč vy mňa chytáte (verbuňky z Radějova)
zpívá chlapecký sbor muziky, hraje CM Strážničan, prim Vít. Pálenský, CD CM Strážničan: Šla psota přes hory

08.Vím já o děvčině (milostná z Petrova u Strážnice)
zpívá Tomáš Pánek, hraje CM Strážničan, primáš Vítězslav Pálenský, CD CM Strážničan: Šla psota přes hory

09.Co sa to tam šustá - Co sama ženička - Neshoda na šohajka (škádlivé ze Strážnicka)
zpívají T. Pánek, V. Pálenský a sbor muziky, hraje CM Strážničan, CD CM Strážničan: Šla psota přes hory

10.V Kněždubě na rohu (danaje ze Strážnicka)
zpívá Václav Harnoš a sbor muziky, hraje Strážnická CM Michala Miltáka, CD Krev země. Lidové písně o víně

11.Brodí Jano koně (verbuňk ze Strážnice)
zpívá sbor muziky, hraje Strážnická cimbálová muzika Michala Miltáka, CD Dyž si já zazpívám

12.V kopčanskom rybníčku (verbuňk)
zpívá Pavel Jurásek a sbor muziky, hraje Strážnická cimbálová muzika Michala Miltáka, CD Dyž si já zazpívám  

13.Bože můj nebeský (baladická svatební z Hroznové Lhoty)
zpívá ženský sbor Lipina z Hroznové Lhoty, CD Ženský sbor Lipina z Hroznové Lhoty: Štyry noce nespala sem

14.Z druhej strany potoka (dívčí svatební z Hroznové Lhoty)
zpívá ŽS Lipina, hraje Horňácká CM Libora Supa, CD Ženský sbor Lipina z Hroznové Lhoty: Štyry noce nespala sem

15.Ta kyjovská brána (verbuňk)
zpívá Mužský sbor z Kyjova, hraje CM Jury Petrů, CD Mužský sbor z Kyjova: Dej nám bože zdravíčka

16.Tý kyjovští páni - Už je to legrúti (verbuňky)
zpívají Jiří Frolec a Jiří Petrů, hraje Cimbálová muzika Jury Petrů, CD 60 let s muzikou Jury Petrů

17.Z Ježova jedú (lidová z Ježova)
zpívají Anna Kyliánová a Marie Šoupalová, hraje Cimbálová muzika Jury Petrů, CD 60 let s muzikou Jury Petrů

18.Proč, krušinko, v břehu stójíš (milostná od Osvětiman)
zpívají Jana Krýsová a Věra Mičková, hraje Cimbálová muzika z Osvětiman, CD Osvětimanská muzika (1974-2004)

19.Ach, Bože z nebe (žertovná z Kyjovska)
zpívá Blažena Potyková, hraje Cimbálová muzika z Osvětiman, CD Osvětimanská muzika (1974-2004)  

20.Dobre kosénka, dobre kosí
zpívá Mužský sbor Kyjov, CD Lúko, lúko, lúko zelená. Setkání folklorní sborů v Buchlovicích

21.Už je slunko z tej hory ven
zpívá Mužský sbor Vacenovice , CD Lúko, lúko, lúko zelená. Setkání folklorní sborů v Buchlovicích

22.Milostné skočné – Za naším huménkem - Jede šohaj z Vídňa - Hory, hory, horyčky - Ej, vím já o děvčině
zpívá sbor bratří Varmužů, hraje Varmužova CM z Mistřína, CD Varmužova cimbálová muzika: Na Kyjovsku

23.Pošla děvěčka do jazerečka - Chodili chlapci k nám
zpívá Hedvika Varmužová, hraje Varmužova CM z Mistřína, CD Varmužova cimbálová muzika: Písničky z domu

24.V poli stójí Anička (verbuňk z Ratíškovic)
zpívá Josef Varmuža ml. a sbor bratrů, Varmužova CM z Mistřína, CD Varmužova cimbálová muzika: Písničky z domu

25.U Prešpurka, u Dunaja (verbuňk)
zpívá Jožka Severin ml. a sbor muziky, hraje CM Jožky Severina, CD CM Jožky Severina: A já dobře vím …

26.Vrť sa, dívča, vrť sa (milostná taneční)
zpívá Jaroslav Kovářík, hraje CM Břeclavan, prim Jožka Kobzík, CD Jaroslav Kovářík, zpěvák z Kobylí 

27.Kázali mě rodičové (verbuňk)
zpívá František Studenka, CD A já mám frajerku. Písně z Podluží zpívá František Studenka

28.U Lanžhota na dolině (táhlá)
zpívá Martin Moravanský a Martin Kaňa, hraje CM Zádruha, CD CM Zádruha z Dolních Bojanovic

29.Štyry koně vraný lysý (táhlá z Velkých Bílovic)
zpívá Jaroslav Kovářík, sólo cimbál Jan Rokyta, CD CM Vonica 2000

30.Neber sobě, můj synečku - Néni lepší jako žena mladá
zpívá Jaroslav Kovářík, hraje CM Zavádka z Čejkovic, CD Jaroslav Kovářík, zpěvák z Kobylí

31.Brumovice na pěknej rovince - A v tem Brně prostřed rynku (milostná)
zpívají Jan Zaviačič a sbor, prim František Koráb, hraje CM Vonica z Krumvíře, CD CM Vonica 2000

32.Grumvířská dědina
zpívá František Koráb a sbor muziky, hraje CM Vonica, prim Antonín Bukovský, CD CM Vonica Krumvíř

33.Kanafaska a hustopečská (hanáckoslovácké tance)
hraje Cimbálová muzika Vonica Krumvíř, prim František Koráb, CD CM Vonica Krumvíř


SKLADBY

ukázka název stáhnout cena zdarma

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT Ethno | World music | Folklor

obal alba

Čankišou

Lé La
Dostupné varianty
CD 254 Kč
MP3 99 Kč
FLAC+mp3 149 Kč
obal alba

Jiří Pavlica a Hradišťan

Live & Co se nevešlo (2CD)
Dostupné varianty
CD 339 Kč
MP3 149 Kč
FLAC+mp3 199 Kč
obal alba

Zuzana Novak a Folkové prázdniny

Home Brewed Mbira - FP 2007
Dostupné varianty
CD 239 Kč
MP3 99 Kč
FLAC+mp3 149 Kč
obal alba

Big Blue Ball

Big Blue Ball
Dostupné varianty
CD 379 Kč
obal alba

Tim Eriksen a Folkové prázdniny

Northern Roots Live In Náměšť - FP 2008
Dostupné varianty
CD 254 Kč
MP3 99 Kč
FLAC+mp3 149 Kč
RECENZE

BONUSYO NÁKUPU
© Indies Scope

IČ 105 34 181     /     Dolní Loučky 191     /     594 55  Dolní Loučky u Brna
×