Antologie moravské lidové hudby CD3 & CD4 - Samo Smetana - Nový Populár (SK)


Ako som napísal v minulom čísle, táto rozsahom i obsahom výnimočná kolekcia obsahuje reprezentatívne nahrávky súčasných nositeľov tradícií Moravskej ľudovej hudby Moravského Slovácka so všetkými jeho subregiónmi, Valašska a Lašska, Zlínska a Luhačovického Zálesia vo výbere z rôznych profilových a tematických albumov jednotlivých cimbalových muzík a spevákov, ktoré vyšli v posledných rokoch v rôznych vydavateľstvách. Atraktívny booklet obsahuje kvalitné informácie o jednotlivých regiónoch a účinkujúcich z pera zostavovateľky celej antológie, nezávislej publicistkay orientujúcej sa na ľudovú a etnickú hudbu, externej spolupracovníčky ČRo a ČT, Heleny Bretfeldovej.
V rýchlosti zopakujem, že prvé CD ponúka nahrávky z Horňácka, druhé je venované inému moravsko-slováckemu regiónu, Dolňácku.


CD 3 • Dolňácko II.Tretie CD Antológie moravskej ľudovej hudby mapuje južný cíp Dolňácka – okolie mesta Strážnice zvané Podluží a Hanácké Slovácko. Strážnicu zastupuje CM (čítaj cimbálová muzika) Danaj so zaujímavou ukážkou mestskej hudobnej tradície 19. storočia, spracovanými baladami ako odrazom umeleckých ambícií jej členov, ale aj s tradičnejšími formami, napríklad tanečnými melódiami – danajmi. Sólistami CD Danaj sú na nahrávkach primáš a spevák Jan Gajda, cimbalistka a veľmi dobrá speváčka Magdaléna Múčková, ktorá si zaspievala aj s CM Pavla Borovičku z Rohatca. CM Strážničan je strážnickou kapelou s primášom Víteslavom Pálenským, so spevákom Tomášom Pánkom a chlapčenskou speváckou skupinou. Staršiu, tradičnejšiu vrstvu strážnickej muziky predstavuje známy strážnický spevák Václav Harnoš s CM Michala Miltáka, ktorá rada čerpá zo spoločného moravsko - záhoráckeho piesňového repertoáru. Z tradícií zborového spevu vychádza ženská spevácka skupina Lipina z obce Hroznová Lhota, no napriek tomu je jej prejav veľmi prirodzený a dokladuje vzájomné ovplyvňovanie ľudovej a tzv. umelej kultúry. Osviežením albumu je tradičný kyjovský „verbuňk“ v podaní CM Jury Petrů s mužmi z Kyjova. Vedie ju Petr Petrů, syn zakladateľa muziky Juraja Petrů, pochádzajúceho zo Záhoria. Ďalšie nahrávky nesú znaky snahy o modernejší hudobný jazyk. Peknou ukážkou tradičného dvojhlasného mužského skupinového spevu bez sprievodu je ťahavá pieseň mužov z Kyjova a Vacenovíc. Z menej známych, ale nie nezaujímavých kapiel tohto albumu spomeniem CM z obce Osvětiman, tá tvorí prechod medzi kyjovskou a uherskohradišťskou hudobnou tradíciou. Tradičnejšie znejúcou muzikou je aj Varmužova CM zo Svatoboříc - Mistřína, ktorej korene siahajú do 60-tych rokov 20. storočia, táto do niektorých svojich „majsterštikov“ vkladá umelé záverečné kódy a aranžérsky maximálne vyplnené trojhlasé sadzby huslí vo vysokých polohách, čím pripomína nahrávky rozhlasovej ĽH Eugena Farkaša z Bratislavy zo 60-tych rokov. Sólistami tejto rodinnej muziky je Hedviga Varmužová a Jozef Varmuža mladší. Na rodinnú tradíciu legendárneho podlužáckeho speváka Jožku Severína nadväzuje CM, ktorú založil jeho syn, spevák Jožka Severín ml. CM Břeclavan vznikla v už 50-tych rokoch 20. storočia. Je nositeľom hudobných tradícií južnej časti Podlužia, presláveného najmä tzv. „táhlými“ piesňami a mäkkým, lyrickým spevným prejavom. Súčasným primášom tejto muziky je syn pôvodného primáša Jožku Kobzíka, Jožka Kobzík ml. Na túto tradíciu naväzujú aj kapely z južnej časti Podluží – CM Zádruha z Dolných Bojanovíc so spevákmi Martinom Moravanským a Martinom Kaňom a CM Závadka z Čejkovíc. Speváckymi osobnosťami tohto kraja sú František Studénka a Jaroslav Kovařík a krásnym príspevkom do naozaj pestrého albumu je jeho pieseň s moderným sprievodom tvorivého aranžéra a známeho cimbalistu Jana Rokytu z Ostravy. Záver tretieho albumu antológie patrí tradičnej muzike z Hanáckého Slovácka. Jej predstaviteľom je CM Vonica z Krumvířa s primášom a spevákom Františkom Korábom a spevákom/violistom Janom Zaviačičom a za veľmi pekný sa považuje prejav mužskej speváckej skupiny tejto muziky, charakteristický osobitým frázovaním.

CD 4 • Valašsko, LašskoŠtvrté CD Antológie moravskej ľudovej hudby obsahuje tridsaťšesť nahrávok z Valašska, Lašska, Zlínska a Luhačovického Zálesia. Valašsko, tento veľmi rázovitý región bol, podobne ako viaceré slovenské hornaté oblasti, osídlený tzv. valaskou kolonizáciou, ktorá postupne od 14. až do 17. storočia postupovala z Rumunska cez Ukrajinu, juh Poľska, sever Slovenska až na Moravu. Tento pastiersky ľud si so svojimi ovečkami a kozičkami priniesol aj niektoré kultúrne, napríklad jazykové, zvykové, krojové (atď.), ale najmä hudobné špecifiká – charakteristické nástroje (gajdy a píšťalky) a z nich vyplývajúcu melodiku. V úvode albumu sú inštrumentálne melódie a piesne v podaní CM Jasénka zo Vsetína s primášom a spevákom Zdeňkom Kašparom a relatívne mladou CM Soláň z Rožnova pod Radhošťem, s primášom Lukášom Španihelom. Táto kapela, balansujúca na súboristickom, historizujúcom a modernizujúcom poňatí tradície, používa aj dnes inak málo používané tradičné hudobné nástroje – malý cimbal, molové i durové gajdy, starodávne moldánky a iné. Legendou valaskej ľudovej piesne je Jarmila Šuláková, ktorej okamžite identifikovateľný spev je reprezentovaný nahrávkou v sprievode profesionálnych hudobníkov - cimbalistu Jana Rokytu st. a multiinštrumentalistu pôsobiaceho v Holandsku, špecializujúceho sa na starú hudbu, v tomto prípade zobcového flautistu, Jana Rokytu ml. Krásnou ukážkou tradičného štýlu je nahrávka Valašského hudeckého tria s primášom Lukášom Španihelom. Historický nástroj ninera, ale aj veľké kapelové obsadenie môžeme počuť v nahrávkach CM Polajka s primášom Petrom Baklíkom. Sviežo a autenticky pôsobia samostatné nahrávky ženskej speváckej skupiny Polajka z Rožnova pod Radhošťem, ktoré pochádzajú z vynikajúceho CD CM Kotár s názvom A měl sem já sakuľenskú kobylu. Táto výnimočná kapela, ktorej primáškou(!) je Vladislava Hrubešová, sa venuje rekonštrukcii starých hudobných foriem a pomocou replík historických ľudových nástrojov - ľudových huslí, basičky, brnkacej kobzy, rôznych pastierskych píšťaliek, malého cimbalu a bazového klarinetu, ale aj „moderných“ nástrojov, sa jej to darí parádne. Ďalšie nahrávky tejto CM, z projektu so súborom Bača z Valašského Meziříčia, už pôsobia viac folkloristicky a podobne je na tom CM valašského folklórneho súboru Kašava zo Zlína, ktorých nahrávky upútajú kultivovaným mužským skupinovým spevom. Plným, až skoro orchestrálnym zvukom, sa vyznačuje CM folklórneho súboru Valašský Vojvoda z Kozlovíc, orientujúcim sa na scénické spracovanie najmä valašského folklóru, ale i piesne z valašsko - lašského pomedzia. Ľudovú hudbu, piesne a tance regiónu Lašsko, ktorý tak obľuboval Leoš Janáček, interpretuje CM Ondřejnica zo Starej Vsi nad Ondřejnicou s primášom Kamilom Šperlínom. Nahrávky tejto muziky nesú znaky silnej inšpirácie BROLN-om a inými veľkými folklórnymi telesami.
Antológia moravskej ľudovej hudby je vydavateľský počin, ktorý svojím rozsahom na Morave nemá obdobu. Vnímavý poslucháč má možnosť porovnávať muzikantské štýly jednotlivých moravských regiónov a subregiónov aj individuálne interpretačné štýly jednotlivých muzík a spevákov. Inak veľmi kvalitnej a náročnej dramaturgii tohto projektu by som možno trocha vytkol nie veľmi šťastne zvolený kľúč pri poradí jednotlivých trackov, vzhľadom na malé kontrasty striedania metrorytmických typov a tempa jednotlivých nahrávok. Predpokladám, že jeho motiváciou bol geograficky logický sled radenia jednotlivých lokalít.
V každom prípade ide o reprezentatívne nahrávky, ktoré i keď pochádzajú z desiatok rôznych albumov nahraných rôznymi technológiami v rôznych priestoroch a rôznou kvalitou, dokonca niektoré aj naživo, vďaka výbornému masteringu pôsobia relatívne celistvo. Na záver chcem vyzdvihnúť veľkú zberateľskú a informatívnu hodnotu celej kolekcie.

 

Či bude Indies Scope, toto agilné a hodnotnej hudbe veľmi otvorené vydavateľstvo, v antológii pokračovať, ukáže čas. V každom prípade držím palce.

 

CD 3 • Dolňácko II.Tretie CD Antológie moravskej ľudovej hudby mapuje južný cíp Dolňácka – okolie mesta Strážnice zvané Podluží a Hanácké Slovácko. Strážnicu zastupuje CM (čítaj cimbálová muzika) Danaj so zaujímavou ukážkou mestskej hudobnej tradície 19. storočia, spracovanými baladami ako odrazom umeleckých ambícií jej členov, ale aj s tradičnejšími formami, napríklad tanečnými melódiami – danajmi. Sólistami CD Danaj sú na nahrávkach primáš a spevák Jan Gajda, cimbalistka a veľmi dobrá speváčka Magdaléna Múčková, ktorá si zaspievala aj s CM Pavla Borovičku z Rohatca. CM Strážničan je strážnickou kapelou s primášom Víteslavom Pálenským, so spevákom Tomášom Pánkom a chlapčenskou speváckou skupinou. Staršiu, tradičnejšiu vrstvu strážnickej muziky predstavuje známy strážnický spevák Václav Harnoš s CM Michala Miltáka, ktorá rada čerpá zo spoločného moravsko - záhoráckeho piesňového repertoáru. Z tradícií zborového spevu vychádza ženská spevácka skupina Lipina z obce Hroznová Lhota, no napriek tomu je jej prejav veľmi prirodzený a dokladuje vzájomné ovplyvňovanie ľudovej a tzv. umelej kultúry. Osviežením albumu je tradičný kyjovský „verbuňk“ v podaní CM Jury Petrů s mužmi z Kyjova. Vedie ju Petr Petrů, syn zakladateľa muziky Juraja Petrů, pochádzajúceho zo Záhoria. Ďalšie nahrávky nesú znaky snahy o modernejší hudobný jazyk. Peknou ukážkou tradičného dvojhlasného mužského skupinového spevu bez sprievodu je ťahavá pieseň mužov z Kyjova a Vacenovíc. Z menej známych, ale nie nezaujímavých kapiel tohto albumu spomeniem CM z obce Osvětiman, tá tvorí prechod medzi kyjovskou a uherskohradišťskou hudobnou tradíciou. Tradičnejšie znejúcou muzikou je aj Varmužova CM zo Svatoboříc - Mistřína, ktorej korene siahajú do 60-tych rokov 20. storočia, táto do niektorých svojich „majsterštikov“ vkladá umelé záverečné kódy a aranžérsky maximálne vyplnené trojhlasé sadzby huslí vo vysokých polohách, čím pripomína nahrávky rozhlasovej ĽH Eugena Farkaša z Bratislavy zo 60-tych rokov. Sólistami tejto rodinnej muziky je Hedviga Varmužová a Jozef Varmuža mladší. Na rodinnú tradíciu legendárneho podlužáckeho speváka Jožku Severína nadväzuje CM, ktorú založil jeho syn, spevák Jožka Severín ml. CM Břeclavan vznikla v už 50-tych rokoch 20. storočia. Je nositeľom hudobných tradícií južnej časti Podlužia, presláveného najmä tzv. „táhlými“ piesňami a mäkkým, lyrickým spevným prejavom. Súčasným primášom tejto muziky je syn pôvodného primáša Jožku Kobzíka, Jožka Kobzík ml. Na túto tradíciu naväzujú aj kapely z južnej časti Podluží – CM Zádruha z Dolných Bojanovíc so spevákmi Martinom Moravanským a Martinom Kaňom a CM Závadka z Čejkovíc. Speváckymi osobnosťami tohto kraja sú František Studénka a Jaroslav Kovařík a krásnym príspevkom do naozaj pestrého albumu je jeho pieseň s moderným sprievodom tvorivého aranžéra a známeho cimbalistu Jana Rokytu z Ostravy. Záver tretieho albumu antológie patrí tradičnej muzike z Hanáckého Slovácka. Jej predstaviteľom je CM Vonica z Krumvířa s primášom a spevákom Františkom Korábom a spevákom/violistom Janom Zaviačičom a za veľmi pekný sa považuje prejav mužskej speváckej skupiny tejto muziky, charakteristický osobitým frázovaním.

CD 4 • Valašsko, Lašsko

Štvrté CD Antológie moravskej ľudovej hudby obsahuje tridsaťšesť nahrávok z Valašska, Lašska, Zlínska a Luhačovického Zálesia. Valašsko, tento veľmi rázovitý región bol, podobne ako viaceré slovenské hornaté oblasti, osídlený tzv. valaskou kolonizáciou, ktorá postupne od 14. až do 17. storočia postupovala z Rumunska cez Ukrajinu, juh Poľska, sever Slovenska až na Moravu. Tento pastiersky ľud si so svojimi ovečkami a kozičkami priniesol aj niektoré kultúrne, napríklad jazykové, zvykové, krojové (atď.), ale najmä hudobné špecifiká – charakteristické nástroje (gajdy a píšťalky) a z nich vyplývajúcu melodiku. V úvode albumu sú inštrumentálne melódie a piesne v podaní CM Jasénka zo Vsetína s primášom a spevákom Zdeňkom Kašparom a relatívne mladou CM Soláň z Rožnova pod Radhošťem, s primášom Lukášom Španihelom. Táto kapela, balansujúca na súboristickom, historizujúcom a modernizujúcom poňatí tradície, používa aj dnes inak málo používané tradičné hudobné nástroje – malý cimbal, molové i durové gajdy, starodávne moldánky a iné. Legendou valaskej ľudovej piesne je Jarmila Šuláková, ktorej okamžite identifikovateľný spev je reprezentovaný nahrávkou v sprievode profesionálnych hudobníkov - cimbalistu Jana Rokytu st. a multiinštrumentalistu pôsobiaceho v Holandsku, špecializujúceho sa na starú hudbu, v tomto prípade zobcového flautistu, Jana Rokytu ml. Krásnou ukážkou tradičného štýlu je nahrávka Valašského hudeckého tria s primášom Lukášom Španihelom. Historický nástroj ninera, ale aj veľké kapelové obsadenie môžeme počuť v nahrávkach CM Polajka s primášom Petrom Baklíkom. Sviežo a autenticky pôsobia samostatné nahrávky ženskej speváckej skupiny Polajka z Rožnova pod Radhošťem, ktoré pochádzajú z vynikajúceho CD CM Kotár s názvom A měl sem já sakuľenskú kobylu. Táto výnimočná kapela, ktorej primáškou(!) je Vladislava Hrubešová, sa venuje rekonštrukcii starých hudobných foriem a pomocou replík historických ľudových nástrojov - ľudových huslí, basičky, brnkacej kobzy, rôznych pastierskych píšťaliek, malého cimbalu a bazového klarinetu, ale aj „moderných“ nástrojov, sa jej to darí parádne. Ďalšie nahrávky tejto CM, z projektu so súborom Bača z Valašského Meziříčia, už pôsobia viac folkloristicky a podobne je na tom CM valašského folklórneho súboru Kašava zo Zlína, ktorých nahrávky upútajú kultivovaným mužským skupinovým spevom. Plným, až skoro orchestrálnym zvukom, sa vyznačuje CM folklórneho súboru Valašský Vojvoda z Kozlovíc, orientujúcim sa na scénické spracovanie najmä valašského folklóru, ale i piesne z valašsko - lašského pomedzia. Ľudovú hudbu, piesne a tance regiónu Lašsko, ktorý tak obľuboval Leoš Janáček, interpretuje CM Ondřejnica zo Starej Vsi nad Ondřejnicou s primášom Kamilom Šperlínom. Nahrávky tejto muziky nesú znaky silnej inšpirácie BROLN-om a inými veľkými folklórnymi telesami.
Antológia moravskej ľudovej hudby je vydavateľský počin, ktorý svojím rozsahom na Morave nemá obdobu. Vnímavý poslucháč má možnosť porovnávať muzikantské štýly jednotlivých moravských regiónov a subregiónov aj individuálne interpretačné štýly jednotlivých muzík a spevákov. Inak veľmi kvalitnej a náročnej dramaturgii tohto projektu by som možno trocha vytkol nie veľmi šťastne zvolený kľúč pri poradí jednotlivých trackov, vzhľadom na malé kontrasty striedania metrorytmických typov a tempa jednotlivých nahrávok. Predpokladám, že jeho motiváciou bol geograficky logický sled radenia jednotlivých lokalít.
V každom prípade ide o reprezentatívne nahrávky, ktoré i keď pochádzajú z desiatok rôznych albumov nahraných rôznymi technológiami v rôznych priestoroch a rôznou kvalitou, dokonca niektoré aj naživo, vďaka výbornému masteringu pôsobia relatívne celistvo. Na záver chcem vyzdvihnúť veľkú zberateľskú a informatívnu hodnotu celej kolekcie.
Či bude Indies Scope, toto agilné a hodnotnej hudbe veľmi otvorené vydavateľstvo, v antológii pokračovať, ukáže čas. V každom prípade držím palce.

Samo Smetana, autor je hudobný publicista RTVS a aktívny hudobník

http://www.novypopular.eu/np03_2012/files/antologie-moravske-lidove-hudby.html


Zpátky na stránku s albem
O NÁKUPU
© Indies Scope

IČ 105 34 181     /     Dolní Loučky 191     /     594 55  Dolní Loučky u Brna
×