obal alba

Vánoce v Rožnově

Cimbal Classic a Ženský sbor Polajka

Indies Happy Trails / 2005
Žánry: world music, folklor, vánoční hudba
DS001
CD 224 Kč

O ALBU

Tak se zpívá a muzicíruje každý rok v Rožnově a dozajista tomu tak bude i v budoucnu. K tomu má nápomoci i naše koledování. To svedlo ke spolupráci dvě hudební skupiny - ryze amatérský ženský sbor Polajka z Rožnova a profesionální muziku Cimbal Classic z Brna. Společnou řeč na přípravě projektu našli tvůrčí pracovníci; vedoucí muziky a upravovatel písní Dalibor Štrunc, upravovatel písní Martin Jakubíček a také autor výběru písní a vedoucí sboru Jaroslav Štika. Tak se zrodily "Vánoce v Rožnově".

Písně:
Pastýřské vyhrávání
Ten vánoční čas
Byla cesta
Panna Maria - Padá rosa
Ej panenka - Již slunce z hvězdy vyšlo
Renesanční tance
Sem pospěšte ptáčátka
Při betlémském salaši
Včera sme bratrové milí
Pujdu, pujdu tu uličku
Sedí pantáta
U suseda nová stajňa
Před susedovym
Koleda nám nastala
Příšla jsem k vám na koledu
Co sa stalo
Na vánoce dlúhé noce
Vinšujem vám štěstí zdraví
Vánoční rožnovské hodiny
Vinšujeme panu hospodáři


ženský sbor Polajka
 zpěv / vocals:
 Eva Porubová
 Eva Štiková
 Jarmila Maleňáková
 Jaroslava Štruncová
 Irena Děcká
 Pavla Porubová
 umělecký vedoucí souboru I Artistic director:
Jaroslav Štika
 
sólový zpěv I lead vocal
 Eva Porubová (3,4,5,7,12)
 František Černý (4)
 Dalibor Štrunc (4)
 
Cimbal Classic
 housle I fiddle:
 Kateřina Štruncová, František Černý
 viola I viola:
 Dušan Kovařík
 violoncello / cello:
 Pavel Barnáš
 kontrabas / double bass:
 Petr Surý
 cimbál - umělecký vedoucí souboru I cimbalon - Artistic director
 Dalibor Štrunc
 hosté / guest
 varhany, tamburína, dudy I organ, tambourine, bag pipes:
 Martin Jakubíček
 flétny/ flutes
 František Kantor
 
Vánoční hudba je oblíbeným artiklem - nejeden soubor jí spoluvytváří hudební obrázek svého regionu nebo se prostě sám snaží uplatnit na veřejnosti všeobecně a každoročně přijímaným repertoárem. Mezi celou řadou titulů vydaných v posledním desetiletí uplynulého tisíciletí na mne zasvítily Vánoce v Rožnově snad nejoslnivěji a řadím je - dle svého osobního názoru - do zlatého fondu moravské vánoční produkce. Nebývá pravidlem, aby se takto šťastně sešlo více hudebních přístupů (lidový, historizující, poučeně aranžérský, kultivovaně instrumentalistický) s výsledkem neobyčejně vyváženým a zachovávajícím přitom svéráz původních zdrojů. Citlivý výběr písní, za nímž stojí uznávaný znalec valašské kultury, Jaroslav Štika, spolu s bezprostředním a rázovitým projevem ženského sboru Polajka z Rožnova tvoří barevný a inspirativní základ pro další hudební rozpracování, na němž má nejvýraznější podíl neokázalý a přitom nanejvýš vkusný varhaník a skladatel Martin Jakubíček. Muzikou, která dodala jiskřivou a kvalitní hudební podobu celé nahrávce je nadžánrový Cimbal Classic. Nezapírá tu nic ze svých předností - lásku k lidovým písním, nadprůměrné hudební řemeslo a charakteristicky čitelný projev svého lídra, cimbalisty Dalibora Štrunce.
 Nad každé slovo však, byť sebepoučenější a sebeoslavnější, ční podstata muziky a tou jsou na Vánocích v Rožnově nádherné valašské vánoční písně. Okuste je sami svými smysly a doufám, že dáte mým předchozím řádkům za pravdu.
 
Jiří Plocek
 
Vždy o vánočním čase ožívá Valašské muzeum v přírodě zvláštním ruchem. Je tomu tak již po dvacet let. Přijíždějí sem desítky vynikajících interpretů a kolektivů, aby - každý po svém - zpěvem, slovem, tancem i obyčeji oslavili boží zrození, zimní slunovrat i příchod nového roku. Pro tyto písně a obyčeje převzali slované z latinského jazyka název koleda, starý slovanský název "šťastíčkování" je již zapomenut.
 Neslavily se všude stejně. Jinak se písní a muzicírováním prozívaly na zámku, jinak v chrámu za doprovodu varhan, jinak ve valašské chalupě, kde se písně o jesličkách, o pastýřích, o třech králích a obdarování Ježíška mísily se starobylými písněmi, ve kterých se přeje štěstí a zdraví na celý příští rok a pamatuje se i na obdarování koledníků.
 S tím vším se potkáme o vánocích v Rožnově a to všechno se přeneslo na naši kazetu a kompaktní disk. Začínáme vánoční hudbou pastýřskou a po ni se zaposloucháme do dvou legend, zpívaných v čase adventním, těsně před vánocemi. Ta první je o setkání samodruhých světic, Marie a Anny, v té druhé sledujeme Pannu Marii při její cestě naším krajem a její marné hledání noclehu u valašských řemeslníků. Hned poté oslavíme narození Ježíška písněmi, které se zpívaly před více než sto lety v kostele ve Zlíně; zapsal je tehdy ředitel místní měšťanské školy a velmi pravděpodobně i regenschori Jan Papoušek.
 Po návratu z "půlnoční" ve Zlíně už zůstaneme na valašské vsi a vydáme se na koledu. Ty první písně poprávu patří pastýřům, zvaných v koledách též valaši, neboť oni prý první uslyšeli o Božím narození a první se Ježíškovi poklonili. K těm nejstarobylejším patří koledy, v kterých se hospodáři, hospodyni a jejich dětem, čeládce - a dokonce i jejich dobytku - přeje štěstí, zdraví.
 Hospodář je v nich opěvován jako zámožný gazda, který si sedí uprostřed hojnosti v sobolové čepici a kožichu a počítá tolary; toho všeho se prý v novém roce dožije.
 Na Štěpána a po něm až do Tří králů chodí po koledě několik skupin a každá má svoje písně. I vdané ženy si po vánočním shonu společně vyjdou a jejich písně jsou hodně veselé a kolikrát až nevázané (U suseda. Před susedovym). Školní děti - žáci - ve své koledě vypočítávají nejen užitek, který hospodáři zajistí jejich obdarování, ale hrozí i zlými následky, pokud by odešli s prázdnou. Svoje koledy měla i děvčata na vdávání: mají prý "malunkú peřinu" a bojí se sama spávat; tak zpívají v domě chlapce na ženění.
 Podobně se koledovalo v každé valašské dědině. Někde měli dokonce svoje vlastní koledy: v Tylovicích u Rožnova v koledě vyjmenovali celou desítku svých obyvatel i s jejich charakteristickými rysy a s tím, co každý z nich nese do betléma. Na samý konec meditujeme o tom, co dělat, když jsou na Vánoce "dlouhé noce", abychom se rozloučili písňovým "vinšováním", jak je v roce 1952 zazpívala pětaosmdesátiletá Veronika Šturalová z Dolní Bečvy: "A už Vám to všecko vinšujem, buďte tu sbohem"
 
PhDr. Jaroslav Štika CSc.

 


MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT World music | Folklor | Vánoční hudba

obal alba

Čankišou

Lé La
Dostupné varianty
CD 254 Kč
MP3 99 Kč
FLAC+mp3 149 Kč
obal alba

Tara Fuki

Auris
Dostupné varianty
CD 349 Kč
MP3 99 Kč
FLAC+mp3 149 Kč
obal alba

Jiří Pavlica a Hradišťan

Live & Co se nevešlo (2CD)
Dostupné varianty
CD 339 Kč
MP3 149 Kč
FLAC+mp3 199 Kč
obal alba

Zuzana Novak

Home Brewed Mbira
Dostupné varianty
CD 239 Kč
MP3 99 Kč
obal alba

Big Blue Ball

Big Blue Ball
Dostupné varianty
CD 379 Kč
O NÁKUPU
© Indies Scope

IČ 105 34 181     /     Dolní Loučky 191     /     594 55  Dolní Loučky u Brna

příměstský tábor Brno