obal alba

Prameny / Sources

Katka a Dalibor Štruncovi a Cimbal Classic

Gnosis / 2000
Žánry: world music
G-MUSIC017
CD 257 Kč

O ALBU


Cimbál, jak jej známe dnes, je nejvyspělejší formou mnohostrunných bezhmatníkových citer a v Evropě existuje, v různých formách, už nejméně 1000 let. Za předchůdce jeho současné podoby jsou považovány nástroje staré Persie, santur a quanun. V různých dobách a v různých oblastech nabývaly rozličně se vyvíjející podoby starých drnkacích psalterií (řec. psallein, drnkati) různých podob a jmen: hackbrett (v německy mluvících oblastech), dulcimer (v anglické jazykové oblasti, odvozeno od lat. dulce melos, sladká píseň), cymbalum. Posledně jmenovaný latinský termín dal základ názvům nástrojů ve středoevropské oblasti - český a slovenský cimbál, maďarský cimbalom, rumunský tsambal, ke kterým patří i profilový nástroj naší nahrávky. V Čechách a na Moravě se cimbál v lidové hudbě používal již před staletími. V muzeích a sbírkách českých a okolních zemí se nachází kolem 200 těchto nástrojů z období od 17. do 19. století. Cimbál jako součást živé hudby vymizel nejdříve v Čechách a ke sklonku 19. století se už velmi zřídka vyskytoval i na Moravě (Valašsko). V průběhu první polovice 20. století se na Moravu dostaly větší nástroje maďarské výroby (od výrobce českého původu, J. V. Schundy v Budapešti) a první majitelé (Joža Orság-Vranecký, Antoš Frolka) se stali i hráčskými vzory pro své následovníky. Po roce 1945 došlo postupně k významnému rozmachu folklorismu a tím i k využití cimbálu ve vznikajících kapelách. Nebyl to však původní malý přenosný cimbál, ale velký "uherský" nástroj s pedálem. Dokonce se u nás ve firmě Lídl započalo i s jeho výrobou (Primas). Cimbálové hře se začalo vyučovat nejen na úrovni základního uměleckého školství, ale i na konzervatoři. Objevila se celá řada transkripcí pro cimbál a někteří skladatelé přispěli i původními díly. K podobnému rozmachu docházelo i v dalších zemích, zvláště pak v Maďarsku a Rumunsku. Právě virtuózní cimbalisté z těchto zemí měli nemalý vliv na moravské hráče. Na jedné straně to přispívalo k rozvoji techniky, dovednosti a harmonického myšlení, na druhé straně se tím někdy síral a stírá svéráz moravské lidové hudby. Přesto všechno se na Moravě vytvořila silná vlastní tradice cimbálové hry, o čemž svědčí desítky vynikajících cimbalistů působících jak na školách, tak v terénu. Drtivá většina z nich působí ovšem ve folklorním prostředí a odsud vyplývá i jejich úloha na případných nahrávkách. V poslední době, kdy se svět propojuje v podobě world music, jsme však u nás postrádali projekt, který by cimbál emancipoval jako sólový nástroj a postavil jej nad jednotlivé žánry. CD Dalibora Štrunce, založené na jeho dlouhodobém všestranném působení jako interpreta i autora, by takovým projektem mohlo být.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT World music

obal alba

Čankišou

Lé La
Dostupné varianty
CD 254 Kč
MP3 99 Kč
FLAC+mp3 149 Kč
obal alba

Tara Fuki

Auris
Dostupné varianty
CD 349 Kč
MP3 99 Kč
FLAC+mp3 149 Kč
obal alba

Jiří Pavlica a Hradišťan

Live & Co se nevešlo (2CD)
Dostupné varianty
CD 339 Kč
MP3 149 Kč
FLAC+mp3 199 Kč
obal alba

Zuzana Novak

Home Brewed Mbira
Dostupné varianty
CD 239 Kč
MP3 99 Kč
obal alba

Big Blue Ball

Big Blue Ball
Dostupné varianty
CD 379 Kč
O NÁKUPU
© Indies Scope

IČ 105 34 181     /     Dolní Loučky 191     /     594 55  Dolní Loučky u Brna

příměstský tábor Brno