Ženský sbor Polajka

Inspirátorem a prvním hybatelem renomovaného dříve dívčího, dnes ženského sboru Polajka byl v roce 1972 tehdejší ředitel Valašského muzea v přírodě Jaroslav Štika (1931–2010), zakládajícími členkami jeho žena Eva Štiková a dcera Eva Štiková, provdaná Porubová (*1958), dále Jarmila Maleňáková, renomovaná cimbalistka a učitelka Irena Děcká, Pavla a Zuzana Porubovy, Vlasta Křeménková a Jaroslava Štruncová (manželka rožnovského primáše Jaromíra Štrunce a maminka výborného cimbalisty a kapelníka muziky Cimbal Classic Dalibora Štrunce; synova muzika doprovází sbor na výborném albu Vánoce v Rožnově – VMP 1996). Sbor vyniká příjemným vícehlasem a „dřevní“ interpretací bez zbytečných experimentů; vznikl vlastně na zakázku pro potřeby programu ve skanzenu Valašského muzea v Rožnově, odehrál tam stovky vystoupení. V širokém repertoáru má desítky písní obřadních, žertovných, řemeslnických, koled, balad i jarmarečních morytátů. Odzpíval řadu vystoupení v zahraničí, po celé Evropě i za oceánem: reprezentoval Valašsko např. na folklorním Festival of American Folklife ve Washingtonu. Jediné profilové album pochází z osmdesátých let – LP Polajko, polajko (1984, Supraphon).
Vůdčí osobností a také výbornou sólovou zpěvačkou je Eva Porubová, roz. Štiková (*1958). Po maturitě na rožnovském gymnáziu pracovala jako průvodkyně ve Valašském muzeu v Rožnově, od roku 1988 jako programová dramaturgyně. V Polajce zpívala od dětských let, brzy se prosadila i do tehdy populárního ostravského televizního pořadu Vonička z domova. Jako sólistka spolupracovala s CM Technik, s BROLNem, s CM Polajka, nejnověji s CM Kotár. Ačkoliv počet jejích rozhlasových snímků a písní nahraných na hudebních nosičích se počítá v desítkách, doposud nemá vlastní profilové album.
-Helena Bretfeldová-

ZBOŽÍ (6)

O NÁKUPU
© Indies Scope

IČ 105 34 181     /     Dolní Loučky 191     /     594 55  Dolní Loučky u Brna
×