Loutky v nemocnici

Loutky v nemocnici již 13 let navštěvují dětská oddělení v nemocnicích a léčebnách po celé republice. Věnují se práci na poli dramaterapie a rozvíjí spektrum aktivit v oblasti psychosociální péče. Při svých návštěvách hrají loutková představení a zpívají písničky. Každý rok svůj repertoár rozšiřují o nové příběhy, které jim umožní rozdávat smích v místech, kde ho běžně moc není.

Ke kmenovým členům sdružení patří i muzikanti z kapel Zuby nehty Marka Míková, Hana Řepová či Pavla Jonssonová, Původního Bureše Jaromír František Fumas Palme, Mantaban Jiří Hodina, Tornádo Lue Jana Hladná, Iritující Pýchora Kryštof Míka či písničkářka Krystyna Skalická. Sdružení dále spolupracuje s dalšími loutkoherci, pedagogy, muzikanty a arteterapeuty.

Při realizaci svých aktivit se snaží systematicky spolupracovat také s lékaři, nemocničním personálem i rodiči dětských pacientů. V roce 2018 Loutky v nemocnici díky podpoře dárců plánují rekordní počet návštěv nemocnic a léčeben. Bude jich tentokrát více ne než 500 a tak v některých dnech mohou pomáhat i ve více nemocnicích najednou.

Mimo návštěvy v Praze a v Brně, pravidelně pomáhají i v Olomouci, Ostravě, Hradci Králové, Českých Budějovicích, Plzni, Českém Krumlově, Opařanech, Teplicích a na mnoha dalších místech. Nevyhýbají se ani vzdáleným léčebnám anebo táborům pro dlouhodobě nemocné děti. Za svou existenci navštívily Loutky v nemocnici desítky tisíc dětských pacientů.

Přestože těžištěm aktivit loutek v nemocnici zůstávají děti, během návštěv se často věnují i jejich rodičům. V posledních letech pak pravidelně navštěvují také vybraná oddělení s dlouhodobě hospitalizovanými seniory či hospice.

 

Možnosti podpořit projekt: DÁRCOVSKÉ SMS, CD i sbírkové konto.

Na činnost občanského sdružení Loutky v nemocnici může přispívat každý!

 

Projekt můžete podporovat prostřednictvím dárcovských SMS:

Aby zvolenou částku dostávala nezisková organizace měsíc, co měsíc, až do doby, kdy se rozhodnete příkaz odvolat, stačí do zprávy na číslo 87 777 napsat:

DMS TRV LOUTKY 30, DMS TRV LOUTKY 60 nebo DMS TRV LOUTKY 90

Více informací najdete na www.darcovskasms.cz.

 

Nejjednodušší dlouhodobá podpora je pak prostřednictvím trvalého příkazu ve prospěch transparentního bankovního účtu z.s. Loutky v nemocnici vedeného u Reiffaisenbank 37373767/5500.

Činnost sdružení podpoříte také nákupem CD, která naleznete ve všech dobrých hudebních obchodech nebo na www.indies.eu.

Více o aktivitách Loutek v nemocnici naleznete na www.loutkyvnemocnici.cz

ZBOŽÍ (6)

O NÁKUPU
© Indies Scope

IČ 105 34 181     /     Dolní Loučky 191     /     594 55  Dolní Loučky u Brna
×