Tom Kersten's G Ensemble

Tom Kerstens je jedním z nejvýznamnějších anglických kytaristů. Je považován za velmi všestranného umělce a virtuózně ovládá nejen moderní ale i řadu dobových nástrojů. Přestože je uznáván a ceněn jako solista, spolupracoval s mnoha předními orchestry a soubory UK, v poslední době založil svůj vlastní soubor  Tom Kersten's G Plus Ensemble.

Tento soubor společně s Tomem Kerstenem se soustředí na interpretaci  toho nejlepšího od  předních mladých talentovaných skladatelů jako Joby Talbot, Errollyn Wallen, Max Richter, John Metcalfe a Graham Fitkin. Vyhledávání originálních děl pro kytaru ať klasických či soudobých a snaha přiblížit je mnohem širšímu publiku i bez koncertních sálu je právě úkol, který si předsevzal Tom Kersten's G Plus Ensemble.

ZBOŽÍ (6)

O NÁKUPU
© Indies Scope

IČ 105 34 181     /     Dolní Loučky 191     /     594 55  Dolní Loučky u Brna
×