Ajdži Sabo

Ajdži Sabo patrí k dlhodobo najvyhľadávanejším slovenským hráčom na bicie nástroje a perkusie, ktorého multižánrové hudobné pôsobenie doteraz obsiahlo spolupráce na poli popu (Richard Müller, Pavol Habera, Jana Kirschner; Sima Martausová...), blues (Erich "Boboš" Procházka), jazzu (Adriena Bartošová), alternatívy (projekt Hrana, Andrej Šeban) aj world music (Banda).

ZBOŽÍ (6)

O NÁKUPU
© Indies Scope

IČ 105 34 181     /     Dolní Loučky 191     /     594 55  Dolní Loučky u Brna
×