obal alba

Pastorella (CD+ Knížečka)

Solamente naturali

Pavian Records / 2016
Žánry: vánoční hudba
PM01043
CD 399 Kč

O ALBU

Novou zbierkou pokračuje neúnavná aktivita umeleckého vedúceho Miloša Valenta v oblasti oživovania hudobných prameňov z územia Slovenska. Po predchádzajúcich tituloch (Uhrovská zbierka piesní a tancov z roku 1730, Talianske koncerty z Podolínca a Zbierka Anny Szirmay-Keczer, ocenenie Radio_Head Awards 2014 – nahrávka roka v kategórii vážna hudba a Collection Of Lubeník a Thesaurus of Jewish Music) je Pastorella v poradí šiestou hudobno-historickou zbierkou, ktorá znie v originálnej a autentickej interpretácii súboru Solamente naturali. Vianočná pastorela sa pestovala v období od konca 17. až do19. storočia. Autormi pastorálnej hudby, uvádzanej počas vianočných sviatkov - od Štedrého večera do sviatku Troch kráľov - boli rehoľníci i svetskí skladatelia. Zhudobňovali v nich texty s tematikou narodenia Ježiša Krista. Pre pastorely z nášho územia je typický výrazný vplyv ľudovej hudby, najmä z pastierskeho, valašského prostredia.

Skladby:

1. J.N.Gabryel : Kubo, hore wstavaj! Pastorella Graduale
2. J.Cserney: Pastoricum Finale
3. Anonym: Hore wstaňte pastuškowe.Aria Pastoralis
4. Anonym: Pastorella in C
5. Anonym: Ja sem prišel sem.Aria Pastorales
6. Anonym: Pastiri stogim tu. Offertorium Pastorale
7. L.Reirhhart: Pastorella in G
8. Anonym: Menalca Surge illico. Cursus Pastorum Natalitius
9. J. Czerney: Gloria in excelsis Deo. Pastorella de N.D.J.Xti
10. D. Gabryel: Pastores huc venite. Pastorella
11. P.P.Bajan: Powstante z richlosty, P.J. Zrunek: Do lesa do hori, Pre Betleme, Wec diwna sa stala
12. M. Kraliks: Pastorella
13. Anonym : Murki Pastores in G
14. J.N.Gabryel: Ej, čo to za svetlo. Pastorela
15. J.Martoss: Pastoralle Presto In C
16. J.N.Gabryel: Benedictus
17. Anonym: Pastorella in C
18. Anonym: Dormi, dormi Jesule.Pastorella pro Nativitate J.Xti
19. P.P.Roškovský: Fuga super Ite misa est Nativitate Domini
21. Anonym: Pastorella in A
23. P.P.Bajan: Co se delá chaso. Larma Pastorum
24. J.N.Gabryel : Krestane tu pritomni. Pastorella vel Gratulatia

Rok vydání: 2016


O NÁKUPU
© Indies Scope

IČ 105 34 181     /     Dolní Loučky 191     /     594 55  Dolní Loučky u Brna
×