obal alba

Collection Of Lubeník

Solamente naturali

Pavian Records / 2015
Žánry: classical
PM0096
CD 297 Kč

O ALBU

Zborník z Lubeníka, anonymný notovaný rukopis z druhej polovice 18. storočia, reprezentuje v dejinách hudobnej kultúry na Slovensku sféru mestského hudobného života a prax mestských hudebníkov v období raného klasicizmu. Obsahuje hudbu typicky užitkovú, určenú na využitie v rámci bohoslužby v kostole, resp. pri svetských príležitostiach. Zborník bol objavený v Lubeníku v dome Samuela Nováka, učitela v tamojšej škole.

Skladby:

1. Murky: Murqui laetante  1:23
2. Murky: Polnischer Murqui  1:06
3. Murky: Trio  1:05
4. Murky: Aria  1:19
5. Murky: Polonoise ( f46RV)  0:49
6. Murky: Polonoise ( f40V)  0:54
7. Murky: Capricio  1:27
8. La Folle: La Folle  1:10
9. La Folle: Aria  1:44
10. La Folle: Polonicus  1:09
11. La Folle: Spagnioletta  1:11
12. La Folle: Sarabanda e variatio  0:44
13. La Folle: Courante  1:39
14. Ballo: Ballo Anglois  1:12
15. Ballo: Menuet (f35RV)  0:42
16. Ballo: Menuet (f41V)  1:55
17. Ballo: Tempo di menuet  1:38
18. Ballo: Capricio  1:23
19. Suita: Andante  1:03
20. Suita: Murqui (f41R)  1:02
21. Suita: Caffe Menuet  1:59
22. Suita: Lilium Cornelii e Variatio  1:53
23. Suita: Flos Narcissi  1:53
24. Suita: Murqui (f54V)  1:48
25. Sordino: Polonoise  1:19
26. Sordino: Trio  1:23
27. Sordino: Mourqui tres belle  1:12
28. Sordino: Murki undula maris  2:28
29. Sacra: Fuga del Sign. Muffat  1:38
30. Sacra: Pri skonání dne  1:23
31. Gallanteria: Gallanterie 0:20
32. Gallanteria: Salt. Pol.  1:18
33. Gallanteria: Polon.  1:06
34. Gallanteria: Salt. Polon. Jaj, jaj, hova legyek  1:28
35. Gallanteria: Steirisch  1:22
36. Gallanteria: Murqui Ex C  1:35
37. Gallanteria: Harlequin  1:55
38. Melancholy: Bez názvu  1:47
39. Melancholy: Aria Sie fliehet fort!  0:53
40. Melancholy: Von Cecila  1:33
41. Melancholy: Aria Sie fliehet fort! (f57R)  1:38
42. Melancholy: Salt. Pol.  2:14
43. Lusty: Polon.  1:13
44. Lusty: Hüner Geschrey  2:45
45. Lusty: Flos Hyacinthi  2:04
46. Lusty: Bez názvu  2:03

Rok vydání: 2015


MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT Classical

obal alba

Ida Kelarová a Škampovo kvarteto

Romská balada
Dostupné varianty
CD 254 Kč
MP3 99 Kč
FLAC+mp3 149 Kč
obal alba

Godár Vladimír

Querela pacis
Dostupné varianty
CD 359 Kč
obal alba

Jiří Pavlica a Hradišťan a Filharmonie Brno

Chvění
Dostupné varianty
CD 359 Kč
MP3 99 Kč
FLAC+mp3 149 Kč
obal alba

Jiří Pavlica Europera

Brána poutníků CD+DVD
Dostupné varianty
CD 339 Kč
MP3 99 Kč
FLAC+mp3 149 Kč
obal alba

Iva Bittová

Entwine / Proplétám
Dostupné varianty
CD 314 Kč
MP3 149 Kč
LP 449 Kč
FLAC+mp3 199 Kč
obal alba

Varga Marián

Solo in Concert
Dostupné varianty
CD 249 Kč
O NÁKUPU
© Indies Scope

IČ 105 34 181     /     Dolní Loučky 191     /     594 55  Dolní Loučky u Brna
×