obal alba

Sešli se 3.

Hradišťan a Various Artists a Jiří Pavlica

Lotos / 2010
Žánry: world music
LT0121
CD 150 Kč

O ALBU

Na třetím kompaktním disku, který vznikl z hudebního cyklu Sešli se… ostravského televizního studia, je hudba nejrůznějších hostů Jiřího Pavlici, kteří se scházeli od roku 1996 v Ostravě, v klubu Parník. Byla to setkání nezapomenutelná a užitečná. Muzikanti různých žánrů i názorů, včetně posluchačů, si tady ověřili míru své tolerance, radosti ze společné souhry ale i z poznání, že je dobře, když dokážeme naslouchat a srovnávat.
Každé setkání mělo nějaké hudební, ale i nehudební téma a bylo příjemné poznávat, jak k němu různí muzikanti přistupovali.
Průvodcem, spolutvůrcem a nezastupitelnou osobností cyklu je Jiří Pavlica, který jako skladatel a tvůrčí interpret dokáže hledat a bezpečně se orientovat v kulturách jiných zemí, kontinentů i ve vrstvách času. Tuto přednost ostatně dokázal zúročit v koncertech Sešli se… při společných improvizacích, ale také v jejich různém tematickém zaměření.
Třetí díl cyklu nabízí výběr ze skladeb, které bývají označovány jako hudba duchovní.
V první části CD bylo klubové prostředí Parníku vyměněno za prostory nejstaršího ostravského chrámu sv. Václava, protože většina uváděných skladeb byla právě pro chrám vytvořena. Díky zajímavým hudebním osobnostem se stalo setkání procházkou historií křesťanské hudby a to od raného středověku až po současnost.
Na základě vzájemné tolerance, což byl základní princip všech koncertů Sešli se…, vedle sebe zpívali a hráli různorodí interpreti, aby naznačili, jak je tato hudba pestrá.
Vedle hostitelského Hradišťanu s duchovními písněmi v podání Alice Holubové, stálo Nové literátské bratrstvo Chorosch z Prahy, které zpívá hlavně gregoriánský chorál a středověkou polyfonii. Zpěvákům se daří oživovat také hudbu starých kancionálů a nacházet souvislosti mezi myšlením v minulosti a dneškem.
Renesanční duchovní hudbu představil vokální soubor Madrigal Quintet Brno, pod vedením Romana Válka. Neobyčejný dojem ovšem zanechal v Ostravě komorní sbor pravoslavné církve sv. Cyrila a Metoděje, Oktoich z polské Wroclawi. V jejich provedení zazněly vícehlasé a hluboce prožité skladby z nejstarších dob křesťanství až po skladby soudobých skladatelů. Schola studentů olomouckých vysokých škol, Střípky, představila nejrozšířenější současný hudební projev mladých křesťanů.
A nebyl by naplněný celý obsah těchto hudebních sešlostí, kdyby nedošlo ke společnému hraní a zpívání. Skladby, ve kterých je rozmluva s Bohem, Universem, nesmírně působivá, začaly vznikat kolem roku 1960 v komunitě mladých lidí ve francouzské vesničce Taizé. Pro svou jednoduchost i možnost variací je dostupná téměř všem. V tomto případě posluchačům i účinkujícím. Proto rámují i první část CD.
Druhá část CD volně navazuje na první, ale prostředím se vrací zpět do klubového Parníku, kde se sešla současná duchovní výpověď i ze vzdálených končin světa.
První skladba Kéž by svět trval je Jiřím Pavlicou zhudebněný text japonské básně ze 13. století, která vznikla na základě jeho setkání s japonským instrumentalistou Yaz - Kazem.
Oboroh, folkrocková hudební skupina z východních Čech, se věnuje převážně zhudebňování biblických textů, jak konečně vyplývá i z názvu jejich vybraných skladeb.
Přestože tento díl představuje hudbu s poměrně závažnými filozofickými tématy, ani on se nevyhýbá společnému improvizovanému hraní všech účinkujících v Noemově modlitbě.
Věříme, že setkání s duchovním rozměrem v hudbě bude nejen příjemné, ale i zajímavé, neboť tento fenomén hrál vždycky významnou roli při formování člověka i historie zemí. Proto každá skladba, která tady zazní, odkrývá některou z cest, jimiž se ubírají lidské i hudební duchovní výpovědi.
Všichni, kteří se na třetím CD z televizního cyklu Sešli se… podíleli, si upřímně přejí, aby Vám tato hudba přinesla potěšení.
Písně:

Záběry z koncertu v kostele sv. Václava v Ostravě
1 Laudate omnes gentes všichni účinkující a diváci 1:34
2 Můj milý člověče Alice Holubová a Hradišťan 1:53
3 Kyrie, Rex Genitor Nové literátské bratrstvo Chorosch z Prahy 2:33
4 Gaude Virgo Mater Nové literátské bratrstvo Chorosch z Prahy 1:21
5 Pane Bože, buď při nás Madrigal Quintet Brno 1:54
6 Píseň novou Pánu zpívejme Madrigal Quintet Brno 1:00
7 Kristus z mrtvých vstal pravoslavný sbor Oktoich z Wroclawi 3:57
8 Blažený muž pravoslavný sbor Oktoich z Wroclawi 5:37
9 Radujte se všichni lidé pravoslavný sbor Oktoich z Wroclawi 1:43
10 Neboť Bůh měl svět tak rád Lenka Dubcová, Karel Peschke a Schola studentů z Olomouce Střípky 4:25
11 Právě teď Pavel Kocián a Schola studentů z Olomouce Střípky 2:07
12 Ej, ctná Panna Alice Holubová a Hradišťan 3:24
13 Laudate Dominum všichni účinkující a diváci 2:49

Záběry z koncertu v klubu parník v Ostravě
14 Kéž by svět trval Alice Holubová, Jiří Pavlica a Hradišťan 3:16
15 Žalm 14 a 126 Stanislav Klecandr, Roman Dostál a Oboroh 6:26
16 Modlitba Noemova Stanislav Klecandr a všichni účinkující 3:44

Celkový čas 50:38

HRADIŠŤAN
Alice HOLUBOVÁ
CHOROSCH
MADRIGAL QUINTET
OBOROH
OKTOICH
STŘÍPKY


MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT World music

obal alba

Čankišou

Lé La
Dostupné varianty
CD 254 Kč
MP3 99 Kč
FLAC+mp3 149 Kč
obal alba

Jiří Pavlica a Hradišťan

Live & Co se nevešlo (2CD)
Dostupné varianty
CD 339 Kč
MP3 149 Kč
FLAC+mp3 199 Kč
obal alba

Zuzana Novak a Folkové prázdniny

Home Brewed Mbira - FP 2007
Dostupné varianty
CD 239 Kč
MP3 99 Kč
FLAC+mp3 149 Kč
obal alba

Big Blue Ball

Big Blue Ball
Dostupné varianty
CD 379 Kč
obal alba

Tim Eriksen a Folkové prázdniny

Northern Roots Live In Náměšť - FP 2008
Dostupné varianty
CD 254 Kč
MP3 99 Kč
FLAC+mp3 149 Kč
O NÁKUPU
© Indies Scope

IČ 105 34 181     /     Dolní Loučky 191     /     594 55  Dolní Loučky u Brna
×