CD 6 a CD 7 - JURAJ GONŠOR - Nový Populár


will be available in english soon... Czech translation follows

Po kratšej odmlke sa vydavateľstvo Indies Scope vracia k projektu Antologie moravskej lidovej hudby (AMLH). Antológia má za cieľ mapovať interpretačné podanie tradičného folklóru v 21. storočí. Prvé štyri kompilácie boli zamerané na moravské regióny. CD1 mapovalo Horňácko, CD2 Dolňácko I., CD3 Dolňácko II. a CD 4 Valašsko, Lašsko, Zlínsko. Všetky štyri nahrávky vyšli aj ako 4CD koncom roka 2012. Zmienku o nich priniesol v Novom Populáre Samo Smetana (NP 2/12, NP 3/12). Spolu s nimi ako logické vyústenie vyšla 5. kompilácia s podtitulom Čas adventu a Vánoc (NP 5/12). Práve prechod z regionálneho na tematické zameranie dalo podnet na pokračovanie antológie.

AMLH si neberie za primárny cieľ poslucháčov moravského regiónu. Pestrosť a rozmanitosť moravského kraja oslovuje dávno ďaleko za hranicami Moravy, Čiech, Európy. Pre nás, na druhej strane Karpát, je antológia nielen zaujímavým edukačným počúvaním. Pre folkloristov, aktívnych hudobníkov, členov, či vedúcich súborov je hudobnointerpretačným prínosom a materiálom. Mnohé z melódií, textov a motívov, tak na predošlých častiach antológie ako i na týchto, poznáme aj v slovenských variáciách. Spätosť s moravským a slováckym folklórom máme v krvi, je nám vďaka histórii, z hudby predkov našich susedov, najbližšie. Poznať to práve na tematicky zameraných častiach Antológie.

Obe kompilácie AMLH sú doplnené rozsiahlym bookletom v českom a anglickom jazyku. AMLH 6 aj 7 pokračujú v duchu predchodcov, takže aj výpravná – textová časť spolu s nahrávkou sú na veľmi vysokej úrovni. Časopis Harmonie AMLH označil projekt ako Moravská antologie Heleny Bretfeldové (2012). Známa externá spolupracovníčka ČRo a ČT a nezávislá hudobná publicistka je dnes už podpísaná pod šiestimi CD. Výnimku tvorí CD 6. Výber milostných a svadobných piesní mala na starosti Magdalena Múčková, redaktorka Brnenského ČRo, TV Noe, speváčka, cimbalistka.

   

AMLH CD 6

Milostné  a svatební písne

 

Poňať v osemdesiatich minútach reprezentatívne tak široký záber ako sú milostné a svadobné piesne je vysokou latkou. V rámci AMLH si vieme predstaviť zvlášť diela o milostných piesňach a zvlášť o svadobných. Zámer šiel však ešte ďalej a na CD sa nachádzajú popri milostných a obradových svadobných piesňach aj uspávanky.

Po vianočnej kompilácii ide o druhý tematický projekt, ktorý v poradí piesní chronologicky mapuje obradovosť významnej udalosti, ktorou svadba nebola len v minulosti. Svadba silno spätá s náboženským životom, sociálnym i hospodárskym statusom na dedine či
v meste. Aj v dnešných svadobných hostinách majú tradície predkov svoje miesto (zásnuby, požehnanie rodičov, očepčovanie). V dvoch tuctoch skladieb je zaznamenané zaľúbenie, zásnuby, odobierky, svadobná hostina, tzv. „poprávky“ a spomínané uspávanky. Posledná skladba patrí bloku žartovných piesní manželského vzťahu (A já mám mužíčka dobrého). Na nahrávkach prevažuje nielen ženský pohľad na lásku (známa Láska, bože, láska), ale aj ženská interpretácia. Zo súborov a muzík prevažujú ženské (ŽZ Neráta, CM Vlasty Grycové, CM Ženičky). Svadba však je záležitosť mužskoženská. Okrem trápenia, kedy rodina muža nechce akceptovať výber nevesty (Rodinu mám), znejú svadobné rozkazovačky či svadobné žartovné piesne v podaní mužských sólistov a zborov. (Staropanneské, Čí je to svjadbička, Na to sem k vám, páni muzikanti).

V neposlednom rade je na kompilácii mnoho piesní, ktoré sú dnešnej generácii známe cez rockové a popové podoby piesní. Nahrávka je natoľko pestrá a tematikou blízka, že by mohla, podobne ako Čas adventu a Vánoc, osloviť viaceré generácie.

 

 

 

 

AMLH CD 7

Verbuňky a písňe rekrutské

 

Niektorí z dnešných tridsiatnikov (skôr tí cez druhú polovicu) si pamätajú povinnú vojenskú službu, vojenské odvody, na ktorých sa kŕčovito v deväťdesiatich rokoch držal folklór. Ešte v deväťdesiatych rokoch sa na dedinách v miestnych krčmách diali rozlúčky spojené s ľudovými hudbami, ktoré viac či menej vychádzali z autentického odkazu predkov.

História regrútskych piesní a verbunkov, ktorý ponúka siedmy diel AMLH zachádza do konca 16. storočia. Podobne ako vo vianočnom a svadobnom výbere, aj regrútsky sa drží istej dejovej chronológie. Od verbovania, rukovania, cez pomyselnú rozlúčku s milou a rodičmi (Tenkrát má mamička najvěčší žal, Na  tú svatú katerinskú nedělu) až po osud na vojne (Tá Prešporská brána, Ej, už nás vezú v okutém vozi). Viackrát sa v piesňach objavujú rovnaké hudobné a textové variácie. Podobne ako na AMLH 5, kde sa variovali texty v obmenených melódiách, aj regrutský výber chce poukázať na melodickú pestrosť jedného motívu.

Kým na svadobnej kompilácii dominovali ženy a ženská optika, regrútsky výber je záležitosťou mužských inštrumentálnych (Horňácka CM Martina Hrbáče, CM Jaroslava Čecha, Varmužova CM) a speváckych interpretácií (MZ Lipovjan, Musica Folklorica, Moravská Muzika Luďka Šáchy).

Popisu verbunku, sólovému chlapskému tancu, zapísanému od roku 2005 v UNESCO, sa podrobnejšie venuje i booklet. To, že regrutské a verbunské piesne sú najmä o mužskosti a mužnosti dokazujú rozsiahle inštrumentálne pasáže v piesňach „Preteky“ v sólovej hre prevládajú v celom výbere. Samotná kompilácia obsahuje štyri inštrumentálky a inštrumentálkou aj začína. V rôznych podobách regrutských piesní je zachytený silný inštrumentálny vplyv čardášu v cimbálovej muzike (spojitosť s verbovaním za čias Uhorska, ktorá sa viazala najmä s Prešporkom na Dunaji). Popri svižných a ráznych piesňach tu zaslúžene patria piesne územčisté, ťahavé, s výraznými viachlasmi. V tridsiatke piesní zaznejú iba raz ženské hlasy ako zborová odpoveď (CM Jasénka).

Tém v ľudových piesňach je naozaj dosť, zaujímavo by vyznelo spracovanie detských súborov a detských piesní, uspávanok, piesní o víne či rituálnych piesní (Fašiangy, Veľká noc, Hody). Nechajme sa prekvapiť, či a čo bude v sérii AMLH nasledovať ďalej. V neposlednom rade je to hodená rukavica pre analogický projekt slovenskej ľudovej hudby. Keďže veci, náhody a zámery fungujú v hudobnom svete nezávisle od seba, o  zaujímavom projekte, Slovenských ľudových uspávankách, sa dozviete nabudúce.

recenze  z http://www.popular.sk/antologie-moravske-lidove-hudby-6-7

JURAJ GONŠOR

autor pôsobil v ĽH Kamenčan (1998 – 2002) a aktuálne hrá v ĽH Brezina – Boleráz (od r. 2012), ktorej repertoár je prevažne z Trnavskej roviny a Kyjovska.

 


Back
SHOPPING
© Indies Scope

IČ 105 34 181     /     Dolní Loučky 191     /     594 55  Dolní Loučky u Brna
×