Slniečko

Skupina Slniečko, alebo aj Punto a rybacé hlavy, spieva po trnafsko-pieščansky. A má to nielen rybaciu hlavu, ale aj pätu!

ZBOŽÍ (6)

O NÁKUPU
© Indies Scope

IČ 105 34 181     /     Dolní Loučky 191     /     594 55  Dolní Loučky u Brna
×