Canzoniere Grecanico Salentino

Výbušná a extatická pizzica z italského Salenta představující pro tanečníky velkou výzvu: držet tempo se sedmičlennou skupinou znamená totiž vydat se ze všech sil.S bezmála čtyřicetiletou úctyhodnou kariérou, sedmnácti alby a koncerty po celém světě představují Canzoniere Grecanico Salentino doslova a do písmene instituci pizzica. Její hudbu -zahrnující také truchlivé baldy, ukolébavky a melodické písně - hnanou rámovými tamburínami, akordeonem, houslemi a fantastickými hlasy, docenili jak odborníci a posluchači, tak organizátoři významných festivalů Womex, Babel Med, Womad nebo amerického SXSW.

ZBOŽÍ (6)

O NÁKUPU
© Indies Scope

IČ 105 34 181     /     Dolní Loučky 191     /     594 55  Dolní Loučky u Brna

příměstský tábor Brno