Zpívání z Horňácka

"Zamilovanému do lásky nemluv!" Autoři tohoto alba jsou do Horňácka - svého muzikantského ráje - zamilovaní a milostný dech je tu podstatou. Do své náruče pobrali široké spektrum zpěváků od těch téměř legendárních až po jednoho téměř národního. Mozaika písní má barvy spíš temné, tok je volný. Je to sestava písní pro jisté chvíle a jisté posluchače, nejlépe k uvolněnému zamyšlení. Ale nemusíme přece pořád hopsat a ve forte. Zkusme se na chvíli ponořit do příběhů, které písně z dávna vyzdvihují. Mizející svět ? - On nemizí, proměňuje se a trvá!

Jura Hudeček (nar.1924)
Výtečný zpěvák a znalec písní z Horňácka. Po předcích podědil nadání a po otci znalost velkého množství písní,
které systematicky shromažďuje a archivuje. Ve Velké působil v letech 1941-47 jako primáš studentské muziky,
zhruba ve stejné době také ve Slováckém krúžku v Brně, v letech 1946 až do roku 1984 v pražském Slováckém
krúžku, mnoho let jako primáš muziky a vedoucí národopisné činnosti souboru. Je to jeden z posledních
představitelů původního stylu horňáckého zpěvu včetně tzv. čtvrttónového intonování.

Josef Kútný (nar. 1961)
Rodák z Velké, začínal muzicírovat v dětských souborech manželů Severových a o něco později také v mladé muzice s primášem Luďkem Šáchou. Postupně hrával s několika muzikami, zpěvu se začal více věnovat zhruba před deseti lety. Jeho typický smyk a styl ho řadí mezi nejvíce ceněné současné kontráše na Horňácku.

Jan Miklošek (nar. 1917)
Narodil se v Hrubé Vrbce, po předčasné smrti matky ho vychovávala babička Dušana a Luboše Holých Kateřina Holá. Hudebně vyrůstal v prostředí rodové muziky Ňorků a především pak v muzice Jožky Kubíka, ve které kontroval až do jejího zániku. Stále skvělý zpěvák, tanečník, muzikant a vypravěč.

Emil Miškeřík (nar. 1916)
Rodák z Velké, osobitý zpěvák, muzikant a výborný vypravěč a pamětník. Pochází z význačného a starobylého muzikantského rodu - jeho otec Martin patřil k předním muzikantským osobnostem Horňácka přelomu 19. a 20. století (účastnil se s Trnovou muzikou i Národopisné výstavy v Praze v roce 1895). Aktivně na veřejnosti příliš nevystupoval s výjimkou let 1964-68, kdy působil v muzice svého synovce Jaromíra Miškeříka.

Josef Špaček (nar. 1925)
Zpěvák, tanečník a znalec historie a písní z Nové Lhoty. Některé všeobecně rozšířené po celém Horňácku zná ještě v původních hloťáckých variantách a odchylkách. Iniciátor vzniku folklórní skupiny z Nové Lhoty, které účinkuje na různých slavnostech a festivalech, taktéž vedoucí mužského pěveckého sboru z Nové Lhoty.

Kateřina Ďugová, rozená Miklošková (nar. 1909)
Pochází z Hrubé Vrbky, sestra zpěváka a muzikanta Jana Mikloška. V mládí ráda a často poslouchala Ňorkovu a Kubíkovu muziku, postupně se další písničky učila v rodinném prostředí a později také od své tchýně. Její obrovskou zásobárnu někdy už prakticky zapomenutých písní postupně zpracovává prof. Dušan Holý. Tato nahrávka je však jednou z mála, na kterých je zachycena.

Anna Kománková, rozená Majtánová (nar. 1928)
Narozena v Javorníku, vynikající zpěvačka už od mládí. Příklady mohla najít přímo ve své rodině např. výtečnou zpěvačkou byla maminka jejího otce. Zpěv však nikdy nestudovala, podstatnou část svého repertoáru později získala od své tchýně. Během let zpívala jako sólistka s mnoha soubory (např. s muzikou Martina Hrbáče, s BROLNem a dalšími), věnoval se i zpívání ve sboru javornických žen.

Anna Šajdlerová, rozená Zemanová (nar. 1943)
Nadání má po svých rodičích - pochází ze starobylého velického rodu významného kontráše a zpěváka Josefa Zemana, který společně s Martinem Holým stál při zrodu Horňáckých slavností. Zakladatelka a dlouholetá vedoucí dětských folklórních souborů, a také spoluautorka pořadů festivalu Mladé Horňácko.

Martin Čambal (nar. 1938)
Rozený v Kuželově, vynikající zpěvák a tanečník. Sólově vystupuje s řadou horňáckých muzik a také zpívá ve velickém mužském sboru. Jeho nezaměnitelný hlas a projev patří mezi nejzajímavější a nejpřirozenější na Horňácku.

Luboš Holý (nar. 1930)
Narozen v Hrubé Vrbce v rodině významného horňáckého organizátora a myslitele Martina Holého. Jako malý
kluk zazpíval v Plickově filmu Věčná píseň, v jinošských letech působil v muzice Jožky Kubíka, v době studií na Vysoké škole veterinární v Brně se stal primášem muziky na škole, později účinkoval s řadou folklórních těles. Jeho pro Horňácko netypický baryton se stal jedním z určujících znaků BROLNu, s nímž koncertoval po celé Evropě.

ZBOŽÍ (6)

O NÁKUPU
© Indies Scope

IČ 105 34 181     /     Dolní Loučky 191     /     594 55  Dolní Loučky u Brna
×