Cimbálová muzika Jaroslava Čecha

Jaroslav Čech (1932-1970) byl učitelem hry na cimbál na Lidové škole umění v Uherském Hradišti; na počátku 60. let zde založil žákovskou cimbálovou muziku. Uprostřed práce však Jaroslav Čech předčasně a neočekávaně zemřel. Po chvíli stagnace nastoupil v září 1971 na místo uměleckého vedoucího Jan Maděrič a na památku svého zakladatele přijala muzika název CM Jaroslava Čecha. Debutové album natočili v roce 1985 jako originální živou nahrávku z prostředí venkovské tancovačky s muzikou na mlatě stodoly stařečka Pípala v Míkovicích (Muzicírování ve stodole, Panton 1986, na CD Klub kultury 2000). Další album vydali jako profilové CD svého zpěváka (Karel Rajmic, Gnosis 1996), o rok později CD Túžení, súžení (LM Music 1997), v roce 2004 Original Czech Folk Music 4 (Studio Fontana).Prozatím poslední CD nahrála CM J. Čecha v uherskohradišťské Redutě (Písničku sme vyzpívali, Studio Fontana 2008). Čechovci často vystupují na festivalech v zahraničí (mimo Evropu kupř.v USA, na Kubě, Číně, Indii a v Kostarice); účinkovali také v programu Českého domu při Letních olympijských hrách v Athénách 2004.Obsazení Cimbálové muziky Jaroslava Čecha je velmi stálé − všichni současní muzikanti hrají v kapele minimálně od roku 1987. Zakládající sestavu kromě Jana Rajmice (prim), Pavla Štulíra, Jaroslava Jančálka (terc) a Jana Maděriče (violakontr, dnes kontrabas) tvořili Lubomír Jankových (terc), Jiří Pavlica (pozdější primáš Hradišťanu, kontr), Josef Mareček (kontrabas), Jiří Drgáč (klarinet), Lubomír Abrahám a Jiří Riedich (cimbály). Zakladatelskou čtveřici na současných osm členů doplňují Josef Snopek (houslový obligát), Karel Rajmic (kontry), Vlastimil Straka (cimbál) a Petr Malušek (klarinet). Karel Rajmic, mladší bratr primáše, který do muziky nastoupil v roce 1974, se vypracoval v osobitého sólového zpěváka. S muzikou trvale zpívá Ladislava Mikuláštíková (už od roku 1971)a příležitostně také Josef Pilát.Část muzikantů pokračuje i v pedagogickém díle Jaroslava Čecha: Jan Maděrič je autorem hudebních úprav, další vychovávají už několikátou generaci cimbálových muzik: na uherskohradišťském gymnáziu učí hudební výchovu Karel Rajmic, Pavel Štulír na ZUŠ v Uherském Hradišti vede už pátou cimbálovou muziku žáků, přičemž čtyři předchozí − CM Dolina, CM Stanislava Gabriela, CM Cifra a CM Harafica − nejenže dodnes hrají, ale patří k předním mladým muzikám Dolňácka. 

ZBOŽÍ (6)

O NÁKUPU
© Indies Scope

IČ 105 34 181     /     Dolní Loučky 191     /     594 55  Dolní Loučky u Brna
×