Horňácký mužský sbor z Velké

K svéráznému regionu Horňácko nacházejícímu se v jihovýchodním „kútě“ Moravy u česko-slovenské státní hranice, v podhůří malebných Bílých Karpat patří již odpradávna neodmyslitelně k folklorní činnosti sborové zpívání mužů. Jeho kořeny sahají hluboko do minulého století a patří vůbec k nejstarším tělesům tohoto druhu na Moravě.

Ve sboru se slavnou zpěváckou minulostí se vystřídalo na desítky zpěváků nejen tíhnoucích ke sborovému zpěvu, ale i řada vynikajících sólistů-osobností Horňácka. Jmenujme namátkou Vladimíra Klusáka, Emila Miškeříka, Juru Hudečka, Martina Zálešáka, či posledního vedoucího sboru Petra Miškeříka. Zpěváci zde zpívají trojhlasným zpěvem a v repertoáru zaznívají většinou písně táhlejšího charakteru. Jednou z nich je i oblíbený lidový „evrgrín“ našeho prvního prezidenta T.G.Masaryka „Teče voda teče, pres Velický majír…“Výhradně zařazují do vystoupení „pěsničky“ svého regionu. Určitou zajímavostí také je,že sbor nedoprovází žádná muzika, což je v jiných regionech většinou samozřejmostí.

V okamžiku mimo pódium taky rádi nabídnou „ohnivější“, pro tento kraj typické písně zvané „sedlácké“ anebo verbuňk. Kolektiv zpěváků se pravidelně zúčastňuje přehlídek, setkání na různých místech převážně Slovácka. Znají ho milovníci folkloru v Praze, v Brně, na Strážnických slavnostech, Horňáckých slavnostech či fašankovém veselí (masopustu). Na Slovensku se představil sbor několikrát na Kopaničiarských slávnosťách na Myjavě.

Doma se vedle Horňáckých slavností a Fašanku ukazují zpěváci i na tradiční a oblíbené Mikulášské besedě u cimbálu. Většina jejich vystoupení se uskutečňuje formou reciproce, což znamená, že další návštěva Horňáků se odehraje možná u vás. Veličané mají za sebou i řadu rozhlasových, televizních, filmových nahrávek. Jsou zvěčněni i na kompaktních discích, audiokazetách. Samostatně organizují jednou za dva roky vánoční setkání přizvaných mužských sborů z celého Slovácka.

V poslední době prošli horňáci značnou generační obměnou. Staří „pěvečtí harcovníci“ umírají nebo z nemocí zanechávají aktivní činnosti. I v bohatě folklorně založené obci s tří a půl tisícovkou obyvatel byl a je určitým problémem „nalákat“ do nově formujícího se sboru mladou čerstvou krev. V současnosti sbor navštěvuje střídavě 10 až 20 zpěváků střední generace. Uměleckým vedoucím Horňáckého pěveckého sboru z Velké nad Veličkou je bývalý primáš cimbálové muziky Ležhory Petr Miškeřík.
-www.hornackysbor.com-

ZBOŽÍ (6)

O NÁKUPU
© Indies Scope

IČ 105 34 181     /     Dolní Loučky 191     /     594 55  Dolní Loučky u Brna
×