Jiří Pilous

Spisovatel, publicista a překladatel Jiří Pilous se narodil a žije v Praze. V roce 1984, po maturitě na gymnáziu, absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu UK, obor biofyzika. Angličtinu, jazyk, z něhož Jiří Pilous překládá, studoval na Státní jazykové škole v Praze. Po složení státní zkoušky zde navštěvoval překladatelsko-tlumočnické kurzy. V roce 1998 absolvoval postgraduální studium právnické angličtiny na Právnické fakultě University Karlovy. První dokončený rukopis, román v dopisech s názvem Zrání Fjodora Pavloviče, zabavila Jiřímu Pilousovi v roce 1988 Státní bezpečnost. Po roce 1989 debutoval v Revolver Revue experimentální prózou Whodunnit. V roce 2004 publikoval román Se srpem v zádech „smrtelně vážné dílo z doby normalizace, které někteří recenzenti zhodnotili jako podařený humoristický román“, čili jízlivou reflexi s výraznými biografickými prvky, která je, podobně jako u Petra Šabacha či Ireny Douskové, výsměšným komentářem paradoxů období reálného socialismu – avšak souběžně je ze zdánlivého „pohodářství“ a sarkasmu hlavního hrdiny Pilsteina možné odečíst také nesmiřitelnou tíhu ztracených let. Nejnovější Pilousova próza (Kudy ven, 2008) se zabývá elementárními prožitky svobody v době nesvobody a nesvobody v době svobody.

ZBOŽÍ (6)

O NÁKUPU
© Indies Scope

IČ 105 34 181     /     Dolní Loučky 191     /     594 55  Dolní Loučky u Brna
×