Sboreček žen z Lipova

Sboreček je neprofesionálním pěveckým kolektivem působícím od roku 1995 v obci Lipov na jihovýchodní Moravě, v etnograficky velmi výrazném regionu zvaném Horňácko. Jeho členkami je desítka mladých žen, které byly povětšinou tanečnicemi souborů Lipovjan, Velička či Radošov a rozhodly se, že svou lásku k ženskému zpěvu tradičních lidových písní budou prezentovat na veřejnosti, aby tak mohly svým zpěvem ochraňovat a znovu uvádět v život písně ze starých sběrů Františka Sušila, Františka Bartoše, Martina Zemana a dalších.

Sboreček úzce spolupracuje s horňáckou cimbálovou muzikou Petra Galečky z Lipova. Sborově nebo jako sólistky se představily jeho členky na všech nahrávkách této cimbálové muziky: Vánoce s Lipovjanem (MC, 1995), Moja žena smutno płače (CD, 1997), Ó, łásko fortelná (CD, 2000), Deset roků jak o život (CD, 2003). Sboreček mohou posluchači slyšet také na nahrávce sborových horňáckých zpěvů Došli sme k vám - lidové sbory z Horňácka (MC, 1996) nebo na CD Janíčku náš, Janku strážnické cimbálové muziky Danaj (2006), se kterou Sboreček spolupracoval i na několika jejich koncertech a hudebních projektech.

V posledních letech se Sboreček prezentoval hlavně dvěma velmi pěvecky výraznými a divácky vděčně přijatými koncerty, které autorsky připravila tehdejší umělecká vedoucí Sborečku Kateřina Mičková. Z koncertů "Bože, miłý Bože. Návraty ke zbožnosti v horňácké písni" z roku 2005 a "Do kosteła zvónili. Dva (ne)obyčejné lidské životy" z roku 2007 vznikly veřejné nahrávky. Za koncert Bože, miłý Bože představený divákům nejprestižnějšího českého Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici dostal Sboreček v roce 2006 významné ocenění Laureáta festivalu za "působivý pěvecký výkon". O rok později obdržely ženy toto ocenění znovu a tentokrát "za působivé ztvárnění lidové obřadnosti na scéně v pořadu Každý se nějak jmenuje" autorky PhDr. Aleny Schauerové.

Desetileté výročí činnosti Sboreček oslavil vydáním nástěnného fotografického kalendáře zobrazujícího život ženy před sto lety. Podařilo se mu na něm zachytit nejtypičtější ženské práce a situace v průběhu ročního cyklu (draní peří, Velikonce praní prádla v potoce, kosení trávy apod.) a zlomové okamžiky života ženy (svatební čepení nevěsty, kdy se z dívky stává žena, vození peřin a další). Kalendář poukázal také na další významný zájem členek Sborečku - šití a vyšívání tradičního horňáckého kroje, kterým pomáhají udržet tuto již pomalu mizející významnou ženskou činnost. Před osmi lety vznikl ze spolupráce členek Sborečku a etnografů specializovaných na lidový oděv návrh a později i velmi zdařile zrealizovaný ženský lipovský kroj z přelomu 18. a 19. století. Této rekonstrukci kroje byl věnován jeden z dílů televizního cyklu Folklorika, připravovaný Českou televizí Brno.

Sboreček se svou činností patří k významným uměleckým tělesům nejen na rodném Horňácku, kde se pravidelně účastní Horňáckých slavností, Mikulášské zábavy ve Velké nad Veličkou, vánočních koncertů v Lipově a mnoha dalších, ale jeho zpěv již znají posluchači po celé republice, o čemž svědčí zisk ceny FOSKAR 2008 za nejlepší vokální sbor a několik dalších nominací v této kategorii a v kategorii nejlepší nosič roku.

ZBOŽÍ (6)

O NÁKUPU
© Indies Scope

IČ 105 34 181     /     Dolní Loučky 191     /     594 55  Dolní Loučky u Brna
×