Radošov

Soubor lidových písní a tanců RADOŠOV byl založen v roce 1970 z podnětu manželů Smutných. Zformoval se z folklórní skupiny, která se příležitostně setkávala a věnovala se zvykosloví. V této době se ve Veselí vytrácely zvyky i písně, a proto se hlavním cílem manželů Smutných stalo tyto zvyky a písně nejen oprášit, ale i udržet. Společně vydali první dva zpěvníky a znovu objevili veselskou sedlckou, která se stala základem repertoáru souboru Radošov. Manželé Smutní kromě písní zpracovávali také tradiční zvyky, např. veselskou svatbu.
Soubor Radošov zpočátku neměl vlastní cimbálovou muziku (CM), zpívalo se a tancovalo za doprovodu harmoniky. Teprve později přibyly ostatní nástroje. Brzy nato vznikla první vlastní CM s primášem Antonínem Těthalem. O hudební a pěveckou složku se staral ing. Jaroslav Smutný. Ten dodnes doprovází tanečníky na zkouškách harmonikou. Nácvik tanců vedla paní Vlasta Smutná.
Jen velmi těžce si soubor vybojovával své místo na slunci. Ale postupně si soubor získával své diváky a tradiční šlahačková beseda u cimbálu nebo hody se stárky a hodovým právem se staly pevnou součástí kulturních aktivit ve Veselí nad Moravou.
V roce 1981 přebral post primáše CM Aleš Smutný. Od roku 1986 začala nová etapa souboru. Spolu s Alešem Smutným se na vedení podílela také jeho žena Renáta, etnografka a bývalá tanečnice souboru Danaj ze Strážnice. Dalším manželským párem, který se v této době podíleli na vedení byli Vladimíra a Zdeněk Kolajovi. Ti si vzali na starost taneční složku. O organizační složku se starala MUDr. Marie Hudečková. Velkým počinem v této době bylo pořízení nových krojů. Dosud užívaný ženský kroj pocházel z období , kdy i tento oděv podlehl módě širokých nabíraných a krátkých sukní. Tyto modernizující úpravy ale neodpovídaly dobovému kontextu a charakteru tance.
V roce 1995 se téměř kompletně obnovila taneční část souboru a vedoucí taneční složky se stala Jaroslava Majerová. Ta přinesla do zpracování tanečních pásem prvky výrazového a scénického tance.
V současném složení hraje kapela od roku 2002, přičemž na postu primáše působí od roku 1999 Radim Havlíček. Pod jeho vedením se muzika těší vynikající pověsti proslulé temperamentní, dynamickou a přesnou hrou a virtuozitou svého primáše. Dokladem toho jsou pak četné úspěchy na mnoha festivalech a řada ocenění, mezi něž patří též Cena diváka na loňském Mezinárodním festivalu hudebních nástrojů lidových muzik. Ten se nesl v duchu lásky a války a jeho úspěšné zvládnutí vnuklo muzikantům myšlenku rozvinout téma až do podoby prvního oficiálního CD. Úspěch a příznivý ohlas publika sklízí muzika rovněž na poli experimentálním. Za zmínku stojí projekt Láska a vojna & jazz, jímž otevírali druhý večer letošního CZ-SK HELLO JAZZ VÍKENDU, kde za doprovodu trumpetisty Františka Slavíka vytvářejí jazzové variace vybraných skladeb z právě připravovaného CD.

ZBOŽÍ (6)

O NÁKUPU
© Indies Scope

IČ 105 34 181     /     Dolní Loučky 191     /     594 55  Dolní Loučky u Brna
×