Sušilovské zrcadlo

Když kněz František Sušil začal ve dvacátých letech devatenáctého století snbírat po Moravě lidové písně, jistě ani netušil, jak plodné sémě do budoucna zasévá. Monumentální sbírka z roku 1860, která završila jeho celoživotní sběratelské úsilí, ožila "druhým životem" po novém, revidovaném vydání v roce 1941 a do dnešních dnů v české společnosti rezonuje způsobem, který nemá obdoby. stala se jednou z biblí folklorismu, inspirují se jí skladatelé vážné hudby stejně jako literáti, a vstoupila v podání Jaroslava Hutky jako inpirační roznětka i do folkového hnutí. V naší knížce se snažíme formou osobních svědectví z různých úhlů zachytit tuto společenskou rezonanci. Uvidět se v "sušilovském zrcadle".

Autoři: Běťák, Černý, Holý, Hutka, Jurášek, Lapčíková, Lewitová, Merta, Nečas, Okénka, Ondra, Petrů, Plocek, Přidal, Rokyta, sobotka, Štědroň, Tichota, Trojan, Úlehla, Ulrych

ZBOŽÍ (6)

O NÁKUPU
© Indies Scope

IČ 105 34 181     /     Dolní Loučky 191     /     594 55  Dolní Loučky u Brna
×