Cimbálová muzika Jury Petrů

Na počátku existence jedné z nejstarších a nejslavnějších dolňáckých cimbálovek stál v roce 1947 Slovácký krúžek v Kyjově-Nětčicích a nejstarší z triumvirátu slavných primášů zrozených na Dolňácku v roce 1922 – Jura(j) Petrů (1922–1984), původem Slovák-Záhorák, muzikantsky odchovaný Slováckými krúžky v Bzenci,v Uherském Hradišti a v Brně a proškolený legendárním vrbeckým primášem Joženou Kubíkem; krom houslí zvládl i oba další úhelné kameny muziky – cimbál a kontrabas – a pro Kyjovsko jednak zápisem a úpravami zachránil řadu cenných lokálních nápěvů, jednak věrohodně zrestauroval hudební doprovod kyjovského tance skočné. Muzika (již bez krúžkařů) ustálila sestavu v roce 1952 a rozšiřovala repertoár; v 60. a 70. letech hrávala v kyjovské Radniční vinárně a postupně iniciovala vznik celé řady dalších cimbálovek v okolních obcích – v Ježově, Svatobořicích, Hovoranech atd. Od roku 1971 se k muzice postupně přidali oba Jurovi nadaní synové, cimbalista a basista Jiří Petrů (*1953) a houslista, dnešní primáš muziky Petr Petrů (*1955); oba pokračují v otcových stopách i mimo aktivní hraní – Jiří po otcově smrti převzal vedení muziky i sběratelský úděl (a v roce 1985 si přibral i kyjovský mužský sbor), Petr je bandleaderem a k tomu hudebním pedagogem – je ředitelem ZUŠ v Kyjově. V kapele už je zastoupena i třetí generace muzikantského rodu Petrů: Petrův syn, houslista Jiří Petrů ml. se zaučuje na postu tercáše. S muzikou zpívali mimo jiných svatobořický Karel Bimka, milotická Amálie Kristová, Marie a Eva Osičkovy, ale též Ženy z Ježova, Tetky z Kyjova a (především) Mužský sbor z Kyjova. Z početné diskografie zmíníme alespoň LP CM Jury Petrů z Kyjova (Supraphon, 1980), CD Legrúti jedú (SPSSK Kyjov, 1994), společnou nahrávku s Mužským sborem z Kyjova Dej nám Bože zdravíčka (Tonstudio, 2005) a retrospektivní dvojCD 60 let s muzikou Jury Petrů (Tonstudio, 2007).
Helena Bretfeldová

ZBOŽÍ (6)

O NÁKUPU
© Indies Scope

IČ 105 34 181     /     Dolní Loučky 191     /     594 55  Dolní Loučky u Brna
×