Gavora

Hlavním zdrojem zvuku Gavory je sampler, nástroj, který je schopen hrát teoreticky jakýkoliv zvuk v jedné určené chvíli. Sampler je otevřený systém pro možnosti. Funguje jako vysílač schopný komunikovat vzorek, nebo řetězce vzorků na několika úrovních současně, při faktu, že sám o sobě, bez zásahu z venčí, zůstává jenom prázdnou pamětí. Kontrolovat sampler je jako kontrolovat vlastní mozek, je jenom tím, čím ho uděláme, čím ho plníme. 
Gavora je sampler. Absorbuje podněty, kumuluje je, modifikuje a vytváří nové interpretace a nové reality ve vztahu k vlastním zkušenostem. Skrz možnosti technologie Gavora cílevědomě vykořisťuje sebe sama a relevantnost sdělení si nechává jakoby přerůstat přes hlavu - neexperimentuje, chce toho tolik říct. 
Gavora vznikla v roce 2000 ve městě Blansko a Gavora jsou Andrej Gorodkov, Aleš Petržela a Petr Konečný.

ZBOŽÍ (6)

O NÁKUPU
© Indies Scope

IČ 105 34 181     /     Dolní Loučky 191     /     594 55  Dolní Loučky u Brna
×