Chesed

Skupina, která se od samého počátku plánovitě věnuje interpretaci lidových a duchovních písní židovského národa a soustřeďuje se převážně na dva okruhy židovského písňového odkazu: duchovní písně v hebrejském jazyce a písně v jazyce jidiš. Hebrejské slovo „chesed“ vyjadřuje milosrdenství, Boží lásku k lidem, a zároveň tak naznačuje směřování skupiny především k poklidné, pokorné a vřelé interpretaci překrásných písní židovského národa.

ZBOŽÍ (6)

O NÁKUPU
© Indies Scope

IČ 105 34 181     /     Dolní Loučky 191     /     594 55  Dolní Loučky u Brna
×