Slnovrat

Slnovrat, združenie pesničkárov
Bratislava

IVAN HOFFMAN (1952) – spev, gitara, ústna harmonika
MILOŠ JANOUŠEK (1952) – spev, gitara, zobcová flauta, ústna harmonika
JÚLIUS KAZIMÍR (1953) – spev, gitara
OLO LACHKÝ (1953) – spev, gitara
PAVEL MALOVIČ (1952) – spev, gitara, husle, ústna harmonika, kazoo
MARTIN MAŠEK (1956) – spev, gitara
PETER MICHALOVIČ (1953) – spev, gitara, ústna harmonika
KAROL SVOZIL (1946)- klarinet, zobcová flauta
DUŠAN VALÚCH  (1952) - spev, gitara


1977  11.11. prvý verejný koncert dua I. Hoffman a P. Michalovič v bratislavskom Divadle u Rolanda, po koncerte navrhuje L. A. Snopko založiť stálu folkovú scénu v Bratislave  1978 v apríli sa na koncerte v klube Nová Doba, ktorý inicioval L. A. Snopko stretávajú I. Hoffman a P. Michalovič s M. Janouškom a dohodli si spoluprácu; prví spomínajú, že majú ešte jedného spolužiaka zo strednej školy (J. Kazimír), M. Janoušek navrhuje prizvať D. Valúcha; 5. 5. prvé stretnutie zakladajúcich členov združenia, v októbri príprava na pravidelné vystúpenia, následne odsúhlasený názov Slnovrat  1979 pravidelné koncerty dohodnuté v Divadle u Rolanda, J. Kazimír zakladá duo s O. Lachkým, 1. 3. prvý oficiálny koncert Slnovratu; z Divadla u Rolanda sa stáva domovská scéna, ktorej zostáva Slnovrat verný až do jeho zatvorenia v r. 1988; na treťom koncerte vystupuje ako hosť P. Malovič, ktorý bol obratom kooptovaný; počas divadelných prázdnin vystupujú jednotliví členovia prvý raz vo viacerých študentských kluboch v Bratislave, v septembri prvý koncert mimo Bratislavy (Klub Fortuna Trnava); v októbri prvé vystúpenie v Čs. rozhlase – Variácie, ktoré moderoval S. Štepka; na Vianočný koncert prišlo toľko divákov, že Slnovrat hral 2 koncerty za sebou  1980 prvý koncert v Brne – Klub Křenová; vychádza prvý „samizdatový“ zborník textov Slnovrat´79, obsahuje 174 piesňových textov, ktoré v roku 1979 odzneli na koncertoch v Divadle u Rolanda,  do konca osemdesiatych rokov ich vyjde ešte päť, za každý z nich je editorsky zodpovedný jeden člen Slnovratu; prvý koncert v Prahe v Malostranskej besede, na jeseň bol Slnovrat pozvaný na prvý Koncert Populáru ako objav roka; okrem Divadla u Rolanda začína Slnovrat vystupovať pravidelne aj v ďalších mestách na Slovensku; jednotliví členovia začínajú vystupovať so sprievodnými hudobníkmi (K. Kňazovický, I. Jančár, V. Velecký, neskôr F. Frešo, M. Tedla a ďalší)  1981 prvé vystúpenie na Bratislavskej lýre, Slnovrat vystúpil na poetickej lýre popri trojici Lasica – Satinský – Filip, skupine AG Flek a Radošíncoch; Slnovrat začína organizovať pravidelné polročné koncerty v dome kultúry na Vajnorskej ulici v Bratislave (Letný a Zimný Slnovrat), dramaturgiu preberá P. Michalovič, na prvom koncerte vystúpili okrem Slnovratu P. Lutka s E. Pospíšilom, O. Janota a Folkteam; na týchto koncertoch prichádza k pravidelným stretnutiam medzi predstaviteľmi slovenskej a českej folkovej scény; na jeseň prvá slovensko-moravská šnúra spolu so Z. Homolovou – Skalica, Hodonín, Břeclav; vystúpenie na Folkovom kolotoči v Ostrave, vystúpenie na Hudobnom festivale mladých v Bojniciach  1982 zo združenia prechodne odchádza O. Lachký, J. Kazimír začína vystupovať ako sólista, do združenia prichádza K. Svozil a s D. Valúchom vytvára dvojicu pod názvom Jednofázové kvasenie, ku ktorej sa neskôr pridal M. Janoušek; Slnovrat vystúpil na Koncerte mladých v rámci Bratislavskej lýry; vystúpenia v rámci Moravského folkového leta, viaceré koncerty v Českej republike, Ostravský folkový kolotoč; prvé vystúpenie v Čs. televízii – Zrkadlenie  1983 v Bratislave sa začína organizovať Folkfórum, ktoré je príležitosťou predstavovať nové tváre slovenskej folkovej scény, počet koncertov popri Divadle u Rolanda rastie, avšak väčšinou na nich vystupujú iba dvaja, alebo traja členovia združenia, na jeseň prichádza do združenia M. Mašek, ktorý sa stáva jeho posledným deviatym členom  1987 prichádza k prvému oficiálnemu  rozpusteniu združenia, jeho bývalí členovia začínajú vystupovať ako sólisti  1989 nakladateľstvo Opus sa v rámci otepľujúcej perestrojky rozhodlo vydať sampler mapujúci slovenskú folkovú scénu, na základe čoho boli pozvaní do štúdia všetci členovia Slnovratu okrem I. Hoffmana; po kratučkom vystúpení I. Hoffmana v rámci vystúpenia J. Baez na Bratislavskej lýre, kde zdesení organizátori najprv vypli zvuk jemu a napokon aj samotnej J. Baez, sa dramaturgovia Opusu rozhodli radšej odložiť tento nebezpečný žáner do trezoru  1990 sampler Folkový kolotoč napokon vychádza, v tom čase však už I. Hoffmanovi vydal Panton profilovú LP z nahrávok pochádzajúcich z roku 1989  1995 vydavateľstvo Meritum vydáva Zborník textov združenia Slnovrat, pri príležitosti krstu knihy sa uskutočnil spoločný koncert členov združenia, neskôr vydaný vlastným nákladom ako 2 CD Slnovrat v Čiernom havrane, ktorý je prvým, aj keď neoficiálnym nosičom združenia  1999 pri príležitosti 20. výročia založenia združenia sa uskutočnil koncert v A-ha divadle, ktorý vyšiel rovnako vlastným nákladom ako 2 CD Slnovrat 1979 – 1999, pri tejto príležitosti bol Slnovratu súčasne venovaný jeden diel koncertného televízneho cyklu Urobme si ticho 
2001 všetci 9 členovia sa rozhodli na znovuzaložení združenia, na tomto základe prebehla v rokoch 2002 až 2003 séria koncertov v bratislavskom Divadle F7, neskôr sa združenie presťahovalo do divadla A-ha. V súčasnosti pravidelne vystupuje iba Jednofázové kvasenie (D. Valúch, M. Janoušek, K. Svozil), všetci členovia sa však stretávajú na každoročných Vianočných koncertoch a pri ďalších príležitostiach.

ZBOŽÍ (6)

O NÁKUPU
© Indies Scope

IČ 105 34 181     /     Dolní Loučky 191     /     594 55  Dolní Loučky u Brna
×