Reynkarnace - Martin Chrobák - .týždeň

fotka

Bohuslav Reynek (1892 – 1971) bol český básnik, prekladateľ a grafik. V počiatkoch svojej básnickej tvorby bol ovplyvnený prvkami expresionizmu, neskôr prevážila spiritualita a hlavne inšpirácia rodnou Vrchovinou, láskou k prírode a všetkým božím stvoreniam. Reynek bol rovnako majstrom slova aj suchej ihly. Podstatnou však bola jeho schopnosť osloviť a zasiahnuť dušu diváka, čitateľa či poslucháča. Jeho oduševnená poézia na seba pútala pozornosť aj nasledujúcich generácií a vyskytli sa i viaceré pokusy o jej zhudobnenie. Reynkarnace je projekt folkovej skupiny Hukl, v ktorej podaní ožil výber z Reynekovej tvorby. Prekomponovaný softrock s prvkami folklóru a silnou moravskou identitou svedčí o úprimnom zanietení a očarení básnikovým svetom. Hoci hudba nie vždy udrží krok s čistotou poézie, z výsledku prevažuje príjemný a pozitívny pocit.

  Martin Chrobák - .týždeň
Další zprávy

O NÁKUPU
© Indies Scope

IČ 105 34 181     /     Dolní Loučky 191     /     594 55  Dolní Loučky u Brna
×