Antologie CD5 - Helena Hájková - Proglas

fotka

Antologie moravské lidové hudby: Čas adventu a Vánoc

Přesně před rokem představilo brněnské vydavatelství Indies Scope obsáhlou čtyřdiskovou Antologii moravské lidové hudby. Pátý díl vychází letos a je věnován adventnímu a vánočnímu času. Na osmdesát minut se můžete přenést do křesťanských Vánoc a zapomenout na konzum a předvánoční spěch současného světa.

Zopakujme na úvod, že záměrem Indies Scope bylo vydat výběr, který by umožnil udělat si alespoň částečný obrázek o hudební tradici země. Čtyři předchozí díly antologie se věnují jednotlivým regionům a poskytují reprezentativní výběr místních kapel a zpěváků. Díl pátý je zaměřen tematicky k vánočním svátkům a skladby jsou vybrány napříč regiony. Výběr sestavila publicistka Helena Bretfeldová, a to z dostupných nahrávek lidových muzik. Nejde tedy o ucelený průřez napříč regiony nebo o výběr ze všech vydaných vánočních alb. Autorka vybírala tak, aby ukázala na zajímavé melodie a texty s příběhy. Přiznává: „Samozřejmě se ani zdaleka nedostalo na všechny nádherné adventní a vánoční písně, které možná máte rádi z dětství. Abychom vytvořili opravdu reprezentativní výběr, bylo by zapotřebí nejméně dvojCD.“ Těžiště svého zájmu posunula od těch nejznámějších, obecně rozšířených vánočních písní a koled k těm méně proslulým. Albu to velmi prospělo, s nudou rozhodně nepočítejte.

Album je rozděleno na čtyři oddíly podle motivů písní. První nese název Panenka Maria po světě chodila a ukazuje na mariánskou tématiku s adventním obsahem, na úctu k ženě-nositelce života. Helena Bretfeldová doplňuje: „Ráda bych upozornila na trojici různých nápěvů na téma Byla cesta byla ušlapaná i na paralelu tématu „prvního pozemského zázraku“ Ježíše Krista v nápěvech Prýští sa studená vodička z kameňa (zpívá Ludmila Vašková) a Teče vodička ríčná (bratři Dušan a Luboš Holí).
Druhá část Chvála na nebi Bohu, pokoj nám na zemi přináší písně a koledy o narození Krista. Výběr překvapí hloubkou, něžností i radostí zároveň. Nejsilnější sdělení radostné noviny zaznívá prostě, ale naléhavě, bez jakéhokoliv doprovodu, jen v poutavém podání Dušana Holého.
Obecně velmi oblíbeným vánočním motivem jsou pastýři. Zlomky pastorel a písní s pastýřskou tématikou najdete ve třetím bloku s titulem Přiběžali ze salaša pastýřé. Můžete si poslechnout fragmenty z pastýřských vánočních her, které vznikaly především na Valašsku, v regionu se specifickou pasteveckou tradicí. Na Horňácku se zase ujala píseň-modlitba Milý Bože s textem plným pokory a odevzdání.
Písně koledníků z celé Moravy přichází v poslední části nazvané Koleda nám nastala. Tento poslední díl je nejobsáhlejší a tvoří třetinu celého alba. Nabízí nejrůznější varianty koledování a přání hojnosti po celý další rok. Autorka dále doplňuje: „Taky jsem použila krásnou místopisnou koledu zapsanou Jaroslavem Štikou v Tylovicích u Rožnova pod Radhoštěm, kde je jmenována takřka celá obec včetně profesí s tím, kdo a čím Ježíška obdaruje. Na albu zpívá ženský sbor Polajka“.

Uvedené písně reprezentují regiony Strážnicko, Valašsko, Hradišťsko, Horňácko, Uherskobrodsko, Lašsko, Kyjovsko a Hanácké Slovácko. Je zajímavé, že ani jedna nahrávka není z Podluží. Může to být výzvou pro místní kapely, aby zapátraly po zdejších lidových koledách a vánočních písních.
Co se týká muzik a solistů, tak se těšte na strážnickou cimbálovou muziku Danaj s Magdalenou Múčkovou, Svatoplukem Čumbou a Pavlem Múčkou, Soláň s Ludmilou Vaškovou a Pavlem Ptáčkem, Hradišťan s Alicí Holubovou a Stanislavem Gabrielem starším, cimbálovou muziku Jaroslava Čecha s Vlastou Grycovou nebo horňáckou cimbálovou muziku Petra Galečky se Sborečkem žen z Lipova. Dále zde najdete cimbálovou muziku Valašský Vojvoda se svými sólisty, cimbálovou muziku Dúbrava z Dubňan se svými sólisty, muziku Technik se Zdeňkem Kašparem, Josefem Lažou, soubor Musica Folklorica s horňáckou muzikou Martina Hrbáče s Martinem Prachařem a Martinem Hrbáčem, Cimbal Classic s ženským sborem Polajka. Představí se cimbálová muzika Vonica z Krumvíře s Janem a Janou Zaviačičovými, cimbálová muzika Stanislava Gabriela, cimbálová muzika Bukovinka z Bystřice pod Hostýnem a další.

Rozsáhlý, velmi hutný a dvojjazyčný booklet už se stal příjemnou samozřejmostí pro tituly této antologie. Helena Bretfeldová uvádí: „Snažila jsem se co nejšířeji pojednat o známé historii koledování a koledních zpěvů, jakož i o koledních obchůzkách v průběhu adventu, něco o historii adventních zpěvů i náboženských i světských koled i o nejvýznamnějších autorech tvořících v českých zemích. Ale zejména jsem chtěla popsat, které písně a proč zrovna tyto jsem vybrala.“  I přes rozsah bookletu (36 stran) nezbylo tolik prostoru pro medailony osobností a kapel. Byly upřednostněny ty, jejichž popisky v prvních čtyřech albech chyběly. Další medailony si může zvídavý posluchač dohledat na www.indies.eu v oddílu Autoři. Překlad do angličtiny umožňuje albu dostat se kamkoliv do světa.

Na albu najdete vesměs lidové zpěvy. Pokud se objeví píseň umělá, pak jen proto, že v repertoáru muziky se traduje po mnoho let (valčíková koleda Zvečera usíná valašská dědina v podání Bukovinky). Za lidovou se zřejmě považuje i píseň Hoja Jano, dolinečků ubírám sa k vám (hraje cimbálová muzika Stanislava Gabriela). Přitom tuto skladbu napsala Bohumila Brabcová-Dubňanská a vydala v minizpěvníku Slovácké koledy v roce 1958. Ocenění si zaslouží podrobný popis jednotlivých písní s udáním muziky, sólistů a názvem původního alba. Bohužel chybí autoři úprav písní.
Helena Bretfeldová vánoční část antologie věnovala památce Jana Skácela, který by v roce vydání oslavil devadesátiny a který v mnohém usměrnil autorčin vztah k lidové písni. Album věnovala také tatínkovi Bohumilu Bretfeldovi, od kterého se od dětství koledy učila a který jí byl rádcem při výběru skladeb na toto album. Zemřel krátce před vydáním vánočního cédéčka.

Vánoční výběr Čas adventu a Vánoc vydalo Indies Scope a můžete si ho objednat na internetových stránkách www.indies.eu (předvánoční objednávky vydavatelství garantuje vyřídit do 17. prosince) nebo koupit v prodejně Indies na Poštovské ulici v Brně. Cédéčko budete letos marně hledat v běžné distribuci obchodů a supermarketů. Je to škoda? Možná vůbec ne. Třeba by ztratilo svoji hodnotu v záplavě levných vánočních alb. Kdo chce, cédéčko si najde a opatří. Stejně je to i s radostnou vánoční zvěstí. Všichni ji mohou objevit, ale najde ji jen ten, kdo se nenechá převálcovat honěním se za lákavými slevami a třpytivými pozlátky. Přeji Vám krásný poslech a radostné, pokojné a požehnané Vánoce.

Helena Hájková

http://hudba.proglas.cz/detail-clanku/antologie-lidove-hudby-cas-adventu-a-vanoc-recenze.html
Další zprávy

O NÁKUPU
© Indies Scope

IČ 105 34 181     /     Dolní Loučky 191     /     594 55  Dolní Loučky u Brna
×