Antologie moravské lidové hudby CD1 & CD2 - Samo Smetana - Nový Populár (SK)

fotka

Táto rozsahom i obsahom výnimočná kolekcia obsahuje reprezentatívne nahrávky súčasných nositeľov tradícií ľudovej hudby Moravského Slovácka. Ide o výber z rôznych profilových a tematických albumov jednotlivých cimbalových muzík a spevákov, ktoré vyšli v posledných rokoch v rôznych vydavateľstvách. Graficky príťažlivý buklet prináša záujemcovi množstvo kvalitných etnologických a muzikologických informácií o jednotlivých regiónoch a účinkujúcich.

CD 1 • Horňácko

Prvé CD ponúka nahrávky piatich, v súčasnosti najrešpektovanejších, tradičnejších „hudeckých“ muzík a jednej menej známej, modernejšej cimbalovky (Musica Folklorica) z Horňácka, pre nás Slovákov hudobne najbližšieho subregiónu na Slovácku. Je to HCM Jarka Miškeříka, HCM Petera Galečky, HCM Petra Mičky, HCM Martina Hrbáče, HCM Miroslava Minkse a spomínaná Musica Folklorica, čo je generačná odnož Hrbáčovej muziky (folkloristickej hantýrky neznalým prezradím, že za skratkou HCM sa skrýva na Morave ustálené slovné spojenie hudecká cimbalová muzika). Okrem inštrumentálnych kúskov - melódií k tancu sedlácká v úvode albumu, sú to spievané piesne v skvelom, emotívne nabitom podaní legiend horňáckeho spevu Anny Kománkovej, Františka Okénku, minulý rok zosnulého Luboša Holého, jeho brata Dušana Holého a Martina Hrbáča. Prednosťou kolekcie je to, že mapuje aj spevácke osobnosti strednej a mladšej generácie: Jozefa Kútného, Annu Bobčíkovú, Jiřinu Miklošovú a spevácke výkony členov muzík: tradične vynikajúco spievajúcich primášov Petra Galečku a Miroslava Minksa, ale aj skupinový viachlasý spev muzikantov, či „sborečku“ žien z obce Lipov.
Znalec starých horňáckych muzík má, ako keby v priamom prenose, možnosť pozorovať postupné zmeny tradičného štýlu v rámci celého regiónu, ale aj jednej a tej istej muziky. Album obsahuje akousi starosvetskosťou dýchajúce nahrávky, ale aj také, v ktorých sa oproti tradícii uplatňujú jemné, v niektorých pomalých piesňach aj výraznejšie inovácie, najmä v harmonizácii, v štýle hry jednotlivých nástrojov, ale aj zmeny vedenia hlasov viachlasej vokálnej faktúry. Toto platí nielen v prípade mladších muzík (Musica Folklorica, HCM Petra Galečku, v niektorých trackoch HCM Miroslava Minksa), ale aj starších, len sčasti omladených (HCM Martina Hrbáča). V Horňácku, silnej bašte „autentickej“ ľudovej muziky, to pôsobí na prvý pohľad dosť prekvapivo, ale v konečnom dôsledku vlastne logicky – vývoj sa ani tu celkom nezastaví.
Ďalšie dve CD sú venované inému subregiónu Slovácka – Dolňácku.

CD 2 • Dolňácko I.

CD 2 s podtitulom Dolňácko I obsahuje tradičnú hudbu z okolia Uherského Brodu, hraničnej obce so Slovenskom Strání, priľahlých kopaníc a o niečo južnejšieho okolia Uherského Hradišťa a Veselí na Morave.
Uherskobrodsko a kopanice je región so silnou gajdošskou tradíciou. Je tu zastúpený výbornou, ale folklórno-súborovou praxou silno ovplyvnenou CM Olšava z Uherského Brodu s primášom a spevákom Ľubomírom Málkom, sestrami Taťánou a Jitkou Málkovými (výbornými speváčkami mladšej generácie) a Hynkom Sušilom. Výber nahrávok tejto muziky sa mi nezdá najšťastnejší, inštrumentálky sú príliš aranžérsky naviazané na súborové choreografie. Spievané tracky už pôsobia kompaktnejšie. Rodinná CM Husličky zo Strání účinkuje so speváčkou Vlastou Grycovou (známou aj na Slovensku) a s detským zborom tejto muziky. Sólistom CM Kopaničár zo Starého Hrozenkova je neveľmi výrazný spevák Jan Rapant, ktorý je primášom tejto inak zaujímavej kapely.
Centrum Dolňácka Uherské Hradište je zastúpené nahrávkami veľmi známej cimbalovej muziky súboru Hradišťan primáša Jířího Pavlicu (preslávila sa fúziami ľudovej hudby s inými žánrami). Ich nahrávky na tomto albume sú tradičnejšie ako ich na Slovensku poznáme. Dokladom o neuveriteľnom množstve výborných muzikantov v Uherskom Hradišti je aj zastúpenie ďalších muzík z tohto mestečka: CM Jaroslava Čecha so spevákmi Miloslavom Blahom a obľúbeným Karlom Rajmicom, CM primáša a speváka Stanislava Gabriela so spevákmi Janom Gajdom a Jitkou Šuranskou a napokon CM ďalšieho významného súboru Kunovjan so speváčkami Danou Janíkovou a Kamilou Machovou. Záver 2. CD antológie patrí sviežim nahrávkam CM Radošov z Veselí na Morave so speváčkami Veronikou Ulmanovou a Klárou Plaširybovou a mužskej speváckej skupiny z tohto mestečka.

V porovnaní s prvým CD pôsobí tento album oveľa menej tradične, viac umelecky, prípadne súboristicky. Súvisí to samozrejme s rozdielnym historickým vývojom ľudovej hudby týchto regiónov. Dolňácko bolo v oveľa väčšej miere zasiahnuté novodobým folklorizmom súborového typu a vplyvom médií. Vyspelí muzikanti tu viac akceptovali kultivačné procesy hudobnej tradície prostredníctvom autorských úprav pre profesionálne telesá typu Brnenský rozhlasový orchester ľudových nástrojov (BROLN) a z blízkeho Slovenska aj ĽH Eugena Farkaša, Rinalda Oláha a OĽUN-u, masívne šírených rozhlasom a televíziou. Výrazným spúšťačom týchto procesov bolo aj účinkovanie mnohých moravských muzikantov v armádnych folklórnych súboroch a ľudových hudbách v rámci prezenčnej vojenskej služby - Jánošík, neskôr Ondráš v Brne a VUS v Bratislave. Nóvum posledného obdobia je jasne čitateľný vplyv folkových trendov a world music na moravskú ľudovú hudbu. Priznám sa, že ako dlhoročný interpret, aranžér a producent týchto žánrov, mám z toho rozpačité pocity. Samozrejme, že to neznižuje hodnotu Antológie. Naopak, je úžasné, že taký komplexný zdroj informácií a krásnej hudby je na svete.

Samo Smetana
Autor je hudobný publicista RTVS-SRo a aktívny hudobník

http://www.novypopular.eu/np02_2012/files/antologie-moravske-lidove-hudby.html
Další zprávy

O NÁKUPU
© Indies Scope

IČ 105 34 181     /     Dolní Loučky 191     /     594 55  Dolní Loučky u Brna
×