Mužáci z Vrbice

SOUBOR MUŽÁCI Z VRBICE BYL ZALOŽEN 01.10.2003 – JE TO PARTA CHLAPŮ, KTEŘÍ RÁDI ZPÍVAJÍ, A TO NEJEN VE SKLEPĚ, NEBO NA HODECH, ALE HLAVNĚ NA RŮZNÝCH VYSTOUPENÍCH, NEBO TŘEBA I V TELEVIZI. DALI JSME SI DO VÍNKU, ŽE BUDEME ZPÍVAT PÍSNIČKY Z NAŠEHO REGIONU, Z PERA VRBECKÝCH RODÁKŮ, MÉNĚ ZNÁMÉ, NEBO UPRAVENÉ A TAKÉ PÍSNIČKY Z VLASTNÍ TVORBY. Hlavním úkolem je rozvoj a zachování lidových tradic, propagace, reprezentace našeho regionu a obce Vrbice. Na založení sboru má největší podíl Václav Hasík st. , který, působí jako umělecký vedoucí. Zpíváme na domácích akcích, jako jsou například: Eště byly čtyři týdny do hodů, zarážení hory, svěcení vína, akce Modrých hor, ale největší událostí je přehlídka mužáckých sborů „Vrbecká dědina“, kterou v polovině června tradičně pořádáme pod záštitou Obce Vrbice, která je nám věrným sponzorem. Mezi naše největší úspěchy považujeme natáčení pro ČT, pořady Folklorika, Setkání s písničkou a Vánoční posezení u muziky.

ZBOŽÍ (6)

O NÁKUPU
© Indies Scope

IČ 105 34 181     /     Dolní Loučky 191     /     594 55  Dolní Loučky u Brna

příměstský tábor Brno