Ženský sbor Lipina z Hroznové Lhoty

Vznik sborečku inicioval na počátku roku 2008 hudebník a vydavatel Pavel Valíček, jenž připravoval profilové CD hroznolhotského mužského sboru a hledal pro natočení několika písňových sad vhodný protipól k odlehčení hrubších mužských hlasů. Tehdy oslovil sedm žen a děvčat, které se po vydařeném nahrávání začaly nepravidelně scházet; pro jméno sboru zvolily název lesního porostu na úpatí Bílých Karpat přímo nad Hroznovou Lhotou. Nacvičený repertoár (jehož těžištěm jsou písně zapsané buď přímo v Hroznové Lhotě, nebo v blízkém okolí – v Tasově či v Kněždubu) už vydal na debutové CD Štyry noce nespala sem (Albert, 2011), na němž sbor (dnes již devítičlenný) opět doprovází Horňácká cimbálová muzika Libora Supa.
-Helene Bretfeldová-

ZBOŽÍ (6)

O NÁKUPU
© Indies Scope

IČ 105 34 181     /     Dolní Loučky 191     /     594 55  Dolní Loučky u Brna
×