Vlasta Grycová

Legendární straňanská zpěvačka, nenapodobitelná interpretka zejména balad a milostných písní svého regionu. Profesí malířka skla získala pěvecké základy a především repertoár od své maminky, vynikající lidové zpěvačky Alžběty Končitíkové (1913−1999), od které čerpala řada folklorních sběratelů; jejich rodinná pěvecká sounáležitost je zachycena ve filmu Zpěvačky z pomezí (1981, režie Karel Fuksa). Vlasta jako dětská zpěvačka začínala v místním souboru Javorina, kde si ji cimbalista Jaroslav Čech a primáš Jaroslav Staněk v roce 1957 vyhlédli pro Hradišťan; když 1972 z politických důvodů na čas skončil, začala její spolupráce s uherskobrodskou Olšavou. Od 70. let pravidelně nahrávala v Československém rozhlase v Brně s BROLNem, s nímž příležitostně hostuje dodnes. Trvalá je také spolupráce s uherskohradišťskými cimbálovými muzikami Jaroslava Čecha a Viléma Zahradníka; se „Zahradníkovci“ a Hradišťanem natočila své první profilové album, LP Písně moravsko-slovenského pomezí (Supraphon, 1985). V roce 1964 se provdala za Josefa Gryce (1940–2005); společně vychovali dvě dcery, jedna z nich, Anna provdaná Přikrylová (*1964) je učitelkou hry na housle (odchovala kupř. řadu členů CM Strýci, se kterými Vlasta Grycová v roce 1994 nahrála album CM Strýci a Vlasta Grycová ze Strání). Spolu s otcem, houslistou Josefem Grycem, a dcerami – houslistkou Veronikou Přikrylovou (*1986) a basistkou Helenou Přikrylovou (*1988) – založila zprvu rodinnou Cimbálovou muziku Husličky, ve které na postu primášky pokračuje spolu s dcerami v rodové hudební tradici doposud. S touto muzikou nazpívala Vlasta Grycová své druhé profilové album – CD Pod Javorinú – Lidové písně ze Strání (Gnosis, 2003), které je jejím skutečným zpěváckým portrétem. Participovala na řadě nahrávek CM Olšava (mj. Kytice z Uherskobrodska, 1998), účinkovala v mnoha televizních pořadech (mj. Zpívánky, Vonička z domova). V rodné obci Květná spoluzaložila Ženský pěvecký sbor, se kterým si zazpívala i na své druhé desce.
-Helena Bretfeldová-

ZBOŽÍ (6)

O NÁKUPU
© Indies Scope

IČ 105 34 181     /     Dolní Loučky 191     /     594 55  Dolní Loučky u Brna
×