Vlasta Grycová

Vlasta Grycová

Legendární zpěvačka, nenapodobitelná interpretka zejména balad a milostných písní svého regionu, pocházela ze zpěvného rodu Vintrů ze Strání, obce v Bílých Karpatech na moravsko-slovenském pomezí.  Profesí malířka skla získala pěvecké základy a především repertoár od své maminky, vynikající lidové zpěvačky Alžběty Končitíkové (1913−1999), vyhlášené mimořádnou hudební pamětí; z jejího zpěvníku čerpala řada folklorních sběratelů. Jejich rodinná pěvecká sounáležitost je zachycena ve filmu Zpěvačky z pomezí (1981, režie Karel Fuksa). Mimořádnou zpěvačkou byla i Vlastina babička z otcovy strany, Veronika Končitíková, oblíbená předzpěvačka o procesích, vůdčí osobnost svatebních i pohřebních obřadů své obce. Vlasta jako dětská zpěvačka začínala v místním souboru Javorina, kde si ji cimbalista Jaroslav Čech a primáš Jaroslav Staněk v roce 1957 vyhlédli pro Hradišťan. Stala se jeho sólovou zpěvačkou, natočila první snímky pro Československý rozhlas. Když roku 1972 Hradišťan z politických důvodů na čas skončil, začala její spolupráce s uherskobrodskou Olšavou (členkou Olšavy byla v letech 1972-1982, ale s primášem Olšavy Lubomírem Málkem, rodákem z Korytné, koncertovala a natáčela až do svého odchodu na věčnost). Od 70. let pravidelně nahrávala v Československém rozhlase v Brně s BROLNem, s nímž příležitostně hostovala až do svých sedmdesátin (v dubnu 2013 pro ni BROLN uspořádal slavnostní koncert s názvem Zpívající malérečka).  Trvalá byla také spolupráce s uherskohradišťskými cimbálovými muzikami Jaroslava Čecha a Viléma Zahradníka; s „Čechovci“ natočila překrásné koledy a ukolébavky, se „Zahradníkovci“ a Hradišťanem své první profilové album, LP Písně moravsko-slovenského pomezí (Supraphon, 1985). V roce 1964 se provdala za Josefa Gryce (1940–2005); společně vychovali dvě dcery; jedna z nich, Anna, provdaná Přikrylová (*1964) je učitelkou hry na housle (odchovala kupř. řadu členů cimbálových muzik Mladí Bruštíci a Strýci, se kterými Vlasta Grycová v roce 1994 nahrála album CM Strýci a Vlasta Grycová ze Strání). Spolu s otcem, houslistou Josefem Grycem, a dcerami – houslistkou Veronikou Přikrylovou (*1986) a basistkou Helenou Přikrylovou, dnes Milanovou (*1988) – založila zprvu rodinnou Cimbálovou muziku Husličky, ve které na postu primášky pokračuje spolu s dcerami v rodové hudební tradici doposud. S touto muzikou nazpívala Vlasta Grycová své druhé profilové album, CD Pod Javorinú – Lidové písně ze Strání (Gnosis, 2003), které je jejím skutečným zpěváckým portrétem;  k její poctě si pro třetí profilové album O lásce (Indies Scope Records, 2014) muzika změnila název na Cimbálová muzika Vlasty Grycové.  Participovala na řadě nahrávek CM Olšava (mj. Kytice z Uherskobrodska, 1998), účinkovala v mnoha televizních pořadech (mj. Zpívánky, Vonička z domova). Ve Strání obnovila ženský pěvecký sbor (později pojmenovaný Netáta), se kterým si zazpívala i na své druhé desce.  Byla nejstarší nositelkou tradice ženského sborového zpěvu ve Strání, respektovanou „hlavou“ a život kronikou sboru, kde v závěru svého působení zpívala společně s vnučkami někdejších členek straňanského ženského sboru, ve kterém sama jako elévka začínala.     

Nejen Vlastina dcera Anička si zvolila hudbu jako své povolání: obě její dcery, vnučky Vlasty Grycové – jak starší Veronika, tak mladší Helena – studovaly nejprve konzervatoř, posléze hudební vědu na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Veronika Přikrylová po absolutoriu oboru housle na konzervatoři vystudovala muzikologii spolu s dějinami umění a kultury; po bakalářském kompendiu Hudební život ve Strání z roku 2010 obhájila o dva roky později diplomovou práci Hudební dění v Uherském Brodě od 19. století ve světle historických pramenů (2012). Její sestra Helena Přikrylová (dnes provdaná Milanová) vystudovala na konzervatoři violoncello a studium hudební vědy na univerzitě absolvovala v roce 2013 prací Vlasta Grycová – zpěvačka lidových písní ze Strání, jejíž součástí je také zpěvník 227 písní z repertoáru Vlasty Grycové.

Helena Bretfeldová


ZBOŽÍ (6)

O NÁKUPU
© Indies Scope

IČ 105 34 181     /     Dolní Loučky 191     /     594 55  Dolní Loučky u Brna
×