Godár Vladimír

hudba k filmu:

Sluneční stát (2005)
Pravdivá historie Jánošíka a Uhorčíka (2003) (nedokončeno)
Krajinka (2000)
Návrat idiota (1999)
Orbis Pictus (1997)
Zahrada (1995)
Všetko čo mám rád (1992)
Neha (1991)
Let asfaltového holuba (1990)
V meste plnom dáždnikov (1989)
Uhol pohl'adu (1984)

ocenění Český lev:

Sluneční stát (2005) .... nejlepší hudba - vítěz
Návrat idiota (1999) .... nejlepší hudba - vítěz
Zahrada (1995) .... nejlepší hudba - nominace

Životopis (www.osobnosti.sk):

od 2001 pedagóg skladby na Akadémii umení v Banskej Bystrici
1997 – 1999 riaditeľ vydavateľskej sekcie Národného hudobného centra
od 1996 odborný asistent na katedre estetiky FFUK (dejiny estetiky – starovek, stredovek, renesancia, dejiny hudby)
1993 – 1994 sídelný skladateľ Slovenskej filharmónie
november 1993 – titul kandidát vied
jún 1993 obhajoba kandidátskej práce Battaglia a mimesis
1991 – 1996 vedúci redaktor časopisu Slovenská hudba
január 1990 predseda Spolku slovenských skladateľov
1988 – 1992 ašpirant na Ústave hudobnej vedy SAV
1988 – 1989 študijný pobyt na Hochschule für Musik und darstellende Kunst vo Viedni (Roman Haubenstock-Ramati)
od 1984 člen Zväzu slovenských skladateľov (po 1990 Spolku slovenských skladateľov v rámci Slovenskej hudobnej únie)
1979 – 1988 redaktor hudobného vydavateľstva OPUS
1975 – 1980 VŠMU v Bratislave (kompozícia - Dezider Kardoš)
1973 – 1980 domáce muzicírovanie u Jána Albrechta
1971 – 1975 Konzervatórium v Bratislave (kompozícia - Juraj Pospíšil, hra na klavíri - Mária Masariková)
1969 – 1971 súkromné štúdium kompozície (Peter Bartovic)

ZBOŽÍ (6)

O NÁKUPU
© Indies Scope

IČ 105 34 181     /     Dolní Loučky 191     /     594 55  Dolní Loučky u Brna
×