Judita Kaššovicová

Judita Kaššovicová sa narodila 27. januára 1959 v Podbrezovej. Po absolvovaní Gymnázia v Brezne (1974 – 1978) vyštudovala odbor matematika a zemepis na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1978 – 1983). Po štúdiách pôsobila ako učiteľka v stredných a základných školách v Bratislave. V rokoch 1993 – 1994 bola redaktorkou TVORBY T a spoluzakladateľkou Spoločnosti pre TVORBU T. Po zrušení redakcie vydavateľstvom Tranoscius sa vrátila k učiteľskej profesii. V rokoch 2003 – 2005 pôsobila v základnej škole v Šamoríne. Popri pedagogickej práci sa venovala vydavateľskej činnosti (Spoločnosť priateľov poézie – Judita). Od roku 2005 sa venovala vydaniu svojej „šamorínskej trilógie“ (vydavateľstvo Judita) a organizácii vlastných literárno-hudobných podujatí. Venuje sa hudbe a výtvarnému umeniu, je členkou Klubu nezávislých spisovateľov. Má dvoch synov. Žije a tvorí v Šamoríne.

Literárna tvorba - poézia

Adresy stromov (1993), Z Knihy Rút (1997), Škovránok (1999), Básne Máriovi (2002), Šamorínske verše / Somorjai versek (2005, spolu s CD), Rok v Šamoríne / Egy év Somorján (2007, spolu s CD), Krajina ticha Csölösztő / A csend világa Csölösztő (2008, spolu s CD) 

+ CD Tady To Máš: Sme len hostia na zemi (na poezii Judity Kaššovicové hudba Tomáše Kytnara)

Autor o sebe

Keď som bola ešte dieťa, ležala som raz v tráve na záhrade doma vo Valaskej. Bol podvečer, asi tak koncom jari. Tráva bola hlboká a nádherne voňala. Z močiara bolo počuť žaby, nado mnou šumela hora. Tmavosivé nebo dávalo všetkému takú zvláštnu sýtu farbu. Pohybovali sa oblaky. Cítila som sa úplnou súčasťou toho všetkého. Presne viem, vtedy som pochopila, že každé miesto na svete, každé stvorenie na svete povstalo z večnosti a vnára sa do večnosti, že je to zázrak bytia. Tento zážitok sa mi vynáral v rôznych životných situáciách. Odvtedy viem, že dieťa nie je dieťa a súčasne všetci môžeme byť dieťaťom. Odkrývanie možností komunikovať s týmto poznaním a o tomto poznaní mi umožnilo umenie. Najschodnejšia pre mňa bola práve poézia. Dá sa robiť aj pri umývaní riadu, alebo nemusíte takmer pohnúť prstom. To napísanie potom už nie je taká veľká námaha.

Ocenenia

Najkrajšia kniha roka 2005 za básnickú zbierku Šamorínske verše / Somorjai versek

Najkrajšia kniha roka 1997 za básnickú zbierku Z Knihy Rút

ZBOŽÍ (6)

O NÁKUPU
© Indies Scope

IČ 105 34 181     /     Dolní Loučky 191     /     594 55  Dolní Loučky u Brna
×