Bratislavské dievčatá

Bratislavské Dievčatá Mikko, Lump - Čupe, Roman K.. Starí kokoti, zo starých kapiel, 75 - 77 punkrock. 8ho marca 2016 sa naplnilo to, čo sme spoločne omielali roky na pive. Dali sme sa dokopy a hráme to, čo máme radi.

ZBOŽÍ (6)

O NÁKUPU
© Indies Scope

IČ 105 34 181     /     Dolní Loučky 191     /     594 55  Dolní Loučky u Brna

příměstský tábor Brno