Laža Josef

Již ve dvanácti letech byl Josef Laža kontrášem cimbálové muziky Domu osvěty ve Vsetíně (s primášem Antonínem Sousedíkem), kde se uplatňoval i jako tanečník a sólový zpěvák. Zde se naučil první lidové písně. Během středoškolských studií působil ve vsetínském souboru Kyčera, kde se seznámil s výraznými osobnostmi místního folklorního hnutí – primášem Rudolfem Dudou, klarinetisou Jaroslavem Tilscherem a vypravěčem Aloisem Cepkem, od kterého se naučil valašské nářečí vsetínského regionu. Ve stejné době začal zpíval s Jarmilou Šulákovou. Po rozpadu Kyčery (1964) navázal intenzivní uměleckou spolupráci s Janem Rokytou a cimbálovou muzikou Technik. S ní natočil v ostravském rozhlase více než 200 snímků, z nichž řada vyšla na zvukových nosičích.

Jako zpěvák – solista vystupoval s Brněnským rozhlasových orchestrem lidových nástrojů, s cimbálovými muzikami souborů Kašava, Vsacan a Jasénka, s dechovou Beskydskou muzkou, účinkoval ve folklorních a zábavních televizních pořadech. Řadu z nich uváděl v dialektu. Je častým hostem v programech Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici a Rožnovských slavnostech. Svým nevšedním tenorbarytonovým hlasovým fondem, muzikalitou a pěveckou přesvědčivostí se stal jedním z nejvýraznějších představitelů mužského vokálního projevu nejen Vsetínska, ale i širšího Valašska.

ZBOŽÍ (6)

O NÁKUPU
© Indies Scope

IČ 105 34 181     /     Dolní Loučky 191     /     594 55  Dolní Loučky u Brna
×