Typlt Jaromír & Rataj Michal

Michal Rataj (1975) je hudebník, který se mimo jiné zabývá živou improvizací se zvukem za pomoci počítače. Do struktur, které takto vytváří, se může zajímavě zapojovat i lidský hlas. Rozhodli jsme se proto společně oživit různé útržky z mých textů a v jakémsi přímém přenosu zprostředkovat akci „píšící ruky“. Posluchač tak vstupuje do jakési zvukově-slovní škrábanice plné škrtů, přepisů, zkusmo nahozených skic a nerozluštitelných poznámek na okraj.

Jaromír Typlt (1973) je básník, prozaik, esejista a editor. Narodil se 25. července 1973 v Jilemnici, dětství prožil v Nové Pace. Vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy – obor filozofie a český jazyk a literatura. Po ukončení civilní vojenské služby ve sdružení pro péči o duševně nemocné Fokus MYklub, kde mj. inicioval řadu výstav a edičních projektů, se stal odborným pracovníkem liberecké Malé výstavní síně. V současnosti žije v Praze.

ZBOŽÍ (6)

O NÁKUPU
© Indies Scope

IČ 105 34 181     /     Dolní Loučky 191     /     594 55  Dolní Loučky u Brna

příměstský tábor Brno