Mater - Ivan Kott

fotkaŽenský hlas, smyčce a sbor

Kdykoliv se objeví nějaká nová nahrávka IVY BITTOVÉ, jedná se vždy o mimořád-nou záležitost. Tak je tomu i u alba MATER, k němuž hudbu složil slovenský skladatel VLADIMÍR GODÁR, čerstvý držitel Českého lva za hudbu k filmu Sluneční stát. Jednotlivé skladby alba byly komponovány pro různé příležitosti a na různé texty, mezi nimiž nechybí středověké texty biblické, lidová poezie ani meditace Jamese Joyce, které byly spolu s nejrůz-nějšími hudebními vlivy pro autora inspirací. Tou byla ale i sama Iva Bittová, pro níž byly určeny, a jejíž interpretační umění autor dobře zná. Při tvorbě alba pak byly skladby autorem vybrány a sestaveny, k čemuž Vladimír Godár v bookletu píše, že se při řazení inspiroval mi-mo jiné i Hrabalovou Legendou zahranou na strunách napjatých mezi kolébkou a rakví. Ta vznikla volným prolínáním úryvků nejrůznějších textů, které pocházejí mezi jinými i ze snáře, knihy Pražské tajnosti Popelky Biliánové, soudních spisů a hovorů z ulice. (Krásná je např. věta: Prosil, aby bylo založeno v obci JZD, aby nemusel nic dělat.) Ovšem ten Hrabalův prin-cip nemohl být hlavním vodítkem, jistá logika v řazení skladeb na albu samozřejmě existuje a je dána sémantikou křesťanského církevního roku. To, že Iva Bittová skladby svým původem různorodé dokáže svojí interpretací spojit v jeden nádherný celek, není snad třeba příliš zdůrazňovat. Na nahrávkách ji doprovází soubor historických nástrojů Solamente naturali s uměleckým vedoucím Milošem Valentem, slyšíme tu i pěvecký sbor Konzervatoře v Bratislavě a to celé diriguje Marek Štryncl. Výsledkem je dílo neobyčejně kompaktní, v němž zní ten nejprostší zpěv (Uspávanky) vedle opusů drama-tických (Magnificat, Stálá Matka) i radostného zpívání se sborem (Regina coeli), a mně ne-zbývá než se vrátit k úvodní větě a konstatovat, že opět vzniklo něco mimořádného.

Autor: Ivan Kott
Další zprávy

O NÁKUPU
© Indies Scope

IČ 105 34 181     /     Dolní Loučky 191     /     594 55  Dolní Loučky u Brna
×