Těba - Ivan Kott

fotkaOD MOSTU K MOŘI

Po čtyřech letech vydává Indies Records skupině CYMBELÍN další album nazvané TĚBA. Kapela během těch pár let poněkud změnila obsazení, takže vedle kytar a bicích jsou hlavními melodickými nástroji saxofon a housle. Kromě Tomáše Šenkyříka, šéfa kapely a skladatele, zpívá Vladimíra Krčková, která je rovněž autorkou několika textů. Na první po-slech zaujmou dvě písně s Tomášovým textem – úvodní Lulu on the bridge a Je advent čtvrtá neděle, která je inspirována básní Bohuslava Reynka a autor ji věnoval Karlu Vepřekovi. Tex-ty Vladimíry Krčkové jsou tématicky a obsahově velmi volné, inspirující k hodně neformál-nímu hudebnímu vyjádření, ať už to je v písni Věštba rozptýlená nebo v titulní Těba, která začíná veršem téměř kanibalským – Co když mě nic nenapadne/tak rozkrájím třeba těba. Ze tří písní na lidové texty mě asi nejvíc zaujala Stojí hruška v poli zpívaná Vladimírou i Tomá-šem, z těch od mimokapelních textařů určitě Chrpa polní složená na slova Jiřího Jana Víchy, která mi připomněla postesknutí Jiřího Černého, že chrpa, jeho oblíbená květina, z našich polí vinou chemického hubení plevele zcela vymizela. Zajímavě je pojednána i zhudebněná báseň Jaroslava Seiferta Moře, která navazuje na píseň s podobným názvem i náladou – Moře je. Ovšem vzhledem k tomu, že po těchto dvou "mořských" už následuje patnáctá, poslední píseň Spíš, která je v textu, melodii i aranži něžně snivá, náladou podobná jako obě předchozí, vy-znívá závěr alba ne snad zcela monotónně, ale značně kontrastně vůči úvodu. Pokud to byl ovšem záměr autorů, pak to je v pořádku.
Ivan Kott, otištěno ve zpravodaji Jonáš-klubu č. 2, říjen 2005
Další zprávy

O NÁKUPU
© Indies Scope

IČ 105 34 181     /     Dolní Loučky 191     /     594 55  Dolní Loučky u Brna
×