Neseme vám tú novinu - Martin Chrobák - Nový populár (SK)

fotka


Nová nahrávka Cimbalovej muziky Stanislava Gabriela prináša moravské piesne s vianočnou tematikou poprekladané hovoreným slovom Jana Přeučila, ktorý číta Slová evangelia podľa Lukáša. Album si vyžaduje pozornosť a sotva bude slúžiť ako vhodný podmaz k nákupnému šialenstvu. Naopak, vďaka vynikajúcim hudobným výkonom, celkovej koncepcii a aranžmánom skladieb vás vytrhne z komerčného ošiaľu sviatkov. Skladby nahrávky Neseme vám tú novinu sú rozdelené na dve obsahové kapitoly. Prvú - Příběh o zrození, popisujúcu v piesňach a slovách evangelia zvestovanie a narodenie Ježiša Krista a druhú kapitolu - Na koledě, obsahujúcu známe i menej známe ľudové koledy. To všetko v podaní spevákov Kristýny Daňhelové, Terezie Habartové, Stanislava Gabriela seniora a zboru Cimbalovej muziky Stanislava Gabriela. Na nosiči sú i vianočné skladby z autorskej dielne členov cimbalovej muziky Pavla Šafaříka a Stanislava Gabriela ml.
Toľko vecná informácia o obsahu albumu, na ktorého krste som mal tú česť byť prítomný. Bol som vďaka tomu svedkom troch vecí – po prvé: rešpektu a úcty k vlastnej tradícii, po druhé: majstrovstva, ktoré bez kalkulu spája folklór a špecificky moravský umelecký prístup a po tretie: vnútorného nadšenia, ktoré sa prejavuje decentne na pódiu a nespútane o pár hodín neskôr v sklípku.

Martin Chrobák

http://www.novypopular.eu/np05_2011/files/cimbalova-muzika-stanislava-gabriela-neseme-vam-tu-novinu.html
Další zprávy

O NÁKUPU
© Indies Scope

IČ 105 34 181     /     Dolní Loučky 191     /     594 55  Dolní Loučky u Brna
×