obal alba

Desatero

Cimbálová muzika Danaj

Indies Happy Trails / 2018
Žánry: folklor
MAM757
CD 224 Kč

O ALBU

DESATERO tvoří už tisíce let základní pravidla člověčenství. Dvě kamenné desky, které Bůh na hoře Sinaj předal Mojžíšovi. První deska obsahuje přikázání o vztahu člověka k Bohu, druhá deska mluví o vztahu k lidem. Už Mojžíš ty desky ve hněvu rozbil, Hospodin je ale zase obnovil. Tato událost se v dějinách lidstva stále opakuje. Pro generaci našich rodičů, nás i našich dětí jsou tato pravidla zastaralá, nemoderní, obtěžující. I my se zas a znova pokoušíme Boží Desatero rozbít; Stvořitel nám je zas a znova v podobě svědomí vrývá do našich srdcí. 
V dnešním bezpáteřním a do jisté míry morálně pokřiveném světě si opět začínáme uvědomovat, že bytí podle určitého řádu je tisíciletími prověřeným modelem, ke kterému se lidstvo dříve nebo později vrátí. Zásady většiny náboženství mluví stejnou a srozumitelnou řečí.  Jejich pilířem je spokojená rodina a mezi základní mravní principy patří úcta k druhým. Víra představuje jistotu, že naše kroky kdosi směřuje, naději, že krátkým pozemským bytím naše existence nekončí a přesvědčení, že život podle desatera, s hudbou kolem sebe navíc je to nejlepší, co nám „ten nahoře“ mohl dát. 47 slov DESATER dává i dnes možnost volby každému z nás… Magdalena Múčková

  Písně:

1. Kdo chce k Bohu přijíti    3:17
2. Jeden je Bůh 3:06    
3. Ach, Bože rozbože 1:50    
4. Aničko, poď do kosteła 2:59
5. Boła jedna devečka 2:51
6. Měl tatíček, měl tři céry 4:25
7. Za pivovarem 3:35
8. Bodaj ťa, šohajko, Seděla na vršku 3:06
9. Hej, zajali, zajali 4:36
10. Čože je to za prekrásné vtáča 3:48
11. Hluboký járečku    1:48
12. Dyž sem já šel pes hory    5:05
13. Hory hučá 3:16
14. Na košatej jedli 4:02
15. Král věčný nás požehnej    2:47

Bonus:
16.I.    V jednoho Boha věřiti budeš 2:04
17.II.    Nevezmeš jména Božího nadarmo 1:52
18.III.    Pomni, abys den sváteční světil    2:21
19.IV.    Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře ti bylo na zemi 2:26
20.V.    Nezabiješ 2:15
21.VI.    Nesesmilníš 1:53
22.VII.    Nepokradeš 2:19
23.VIII.  Nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému 1:50
24.IX.    Nepožádáš manželky bližního svého 2:03
25.X.    Aniž požádáš statku jeho 2:23

Hrají:
Strážnická cimbálová muzika DANAJ

umělecká vedoucí Magdalena Múčková

Jan Gajda – prim
Stanislav Sukup, Jan Holubík – housle
Richard Bittner – klarinet
Josef Múčka – viola
Dušan Okénka – kontrabas
Magdalena Múčková – cimbál
Ladislav Sovič (j.h.) - varhany (15)

Zpívají :
Richard Bittner (1)
Jan Gajda (1, 2, 4, 7, 12)
Lenka Gajdová (14)
Petr Galečka (5)
Jan Holubík (1)
Josef Múčka (1)
Pavel Múčka (9, 10)
Magdalena Múčková (1, 3, 4, 6, 11)
Dušan Okénka (1)
Stanislav Sukup (1)
Mužský sbor Malé taneční skupiny CM Danaj (13)
Sbor muziky (1, 2, 13, 15)
Ženský sbor Netáta ze Strání (8)

Slovo čte:    
Vladimír Doskočil (16-25)

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT Folklor

obal alba

Antologie moravské lidové hudby

Antologie CD 4 - Valašsko, Lašsko, Zlínsko
Dostupné varianty
CD 224 Kč
MP3 99 Kč
FLAC+mp3 149 Kč
obal alba

Musica Folklorica

Spal bych, spal bych, žena mi nedá
Dostupné varianty
CD 269 Kč
MP3 99 Kč
FLAC+mp3 149 Kč
obal alba

Musica Folklorica

Ej, ženy, ženy, poradteže mi
Dostupné varianty
CD 249 Kč
MP3 99 Kč
FLAC+mp3 149 Kč
obal alba

Cimbálová muzika Vlasty Grycové a Vlasta Grycová

Vlasta Grycová - O lásce
Dostupné varianty
CD 254 Kč
MP3 99 Kč
FLAC+mp3 149 Kč
O NÁKUPU
© Indies Scope

IČ 105 34 181     /     Dolní Loučky 191     /     594 55  Dolní Loučky u Brna
×