obal alba

Rok v Šamoríne - Egy év Somorján (2CD+kniha)

Dura & Blues Club a Judita Kaššovicová

Vlastní náklad / 2009
Žánry: blues, folk
DBC02
CD 349 Kč

O ALBU

Ďalšia dvojjazyčná básnická zbierka Rok v Šamoríne / Egy év Somorján s dvoma CD (v slovenčine a maďarčine) poetikou, muzikálnosťou, ilustračno-fotografickým vybavením i typograficky nadväzuje na predchádzajúcu. Do hodnotového spektra slovenskej lyriky prostou, folkovou rečou obe vracajú bezprostrednú emočno-intímnu väzbu na blízky priestor, a to esteticky sugestívne a odzbrojujúco. Základné lyrizačné prvky, ako pocitová realita s melanchóliou, nostalgiou, blues, životný optimizmus a gospelová radosť, otvorenosť prijímania prítomnosti i spomienok, farebnosť vízie a až detsky prostá chuť rypnúť si tam, kde to dospelí už nevedia, to sú veci pre poéziu priam domovské: „Z oblaku strihli si / divoké husi. / Pierkom na studne / píšu, že tu si.“ (s. 37). Uvedené lyrizačné prvky vytláčajú, fragmentarizujú myšlienku, čím Kaššovicová akoby paradoxne zvyšovala hodnotu vlastného autorského gesta: proklamovaným šťastím („Som rozjarená / som nadšená životom“, s. 25), programovým sústredením na pominuteľné detaily, privátne, akoby bezcenné, no harmonické obrázky poukazuje na bezstarostnosť, neťaživosť a navyše sa tak stáva nenásilne terapeutická.

Radoslav Matejov


CD I Rok v Šamoríne

1. Modrá mačka 
2. Storočie 21. 
3. Tulipán 
4. Piesok 
5. Tráva 
6. Srdce si odmotá 
7. Stromy líp 
8. Ticho si počkám 
9. Len vesmír 
10. Divoké husy 
11. Orvieto 
12. V Palau 
13. Leto 
14. Som jeho žienka 
15. Jesenné ozdoby 
16. Nesvietia svetlá 
17. Cnenie  
18. Chvíľočku strach 

Jana Fardová – spev (1, 3, 7, 12, 16), vokál (7, 12), recitácia (9, 11)
Dorota Barová – spev (14, 18)
Juraj Turtev – spev (2, 4-6, 10, 15-17), alikvótny spev (4, 8, 14, 17), recitácia
(3, 7, 13, 17), ak.gitara (2,6), zbor (7, 12), vokál (4, 7, 17), tlieskanie (12)
Miloš Železňák – spev (8), el. gitara (5, 7, 8, 15), ak. gitara (3, 14, 18),
bezpražcová gitara (1, 3, 8), mandolína (10, 12, 15, 16, 18), diagonálna
citara (1), tlieskanie (12), banjo (1), el. gitara so slákom (8), drumbľa (10),
slide (5, 7), ukulele (6), zbor (7, 12)
Ádám Bornemissza - rezofonická gitara (4), banjo (4), konvica (4), kazoo
(4), ústna basa (4)
Petra Börnerová – zbor (7)
Andor Buják – saxofón (3, 10, 14, 16, 17), viola (10, 14, 15), píšťalka (15),
ústna basa (4), sequencer programming (14), shaker (16), tlieskanie (7)
Kristián Buják – gajdy (18)
Hearn Gadbois – darbuka (14)
Martin Gašpar – kontrabas (3, 7, 10, 15)
Bernadett Kiss – vokál (15)
Koppány Kovács – tlieskanie (7)
kocúr Macko – pradenie (17)
MEM: Mária Brdárska, Eva Brunovská, Mária Straková – zbor (18)
Erich „Boboš” Procházka – ústna harmonika (2, 7, 17)
István Reiter, ml. – husle (14), tlieskanie (7)
Igor Sabo – perkusie (3, 7, 10, 12, 15, 16), marimba (6), cajon (7, 10),
zbor (7)
Martin Zajko – ak.gitara (7, 15, 16), el.gitara (16), bezpražcová gitara
(6), zbor (7), mandola (6, 10), ukulele (6, 16)

 


CD II Egy év Somorján

1. Kék macska 
2. 21. század 
3. A tulipán 
4. A homok 
5. A fű 
6. Az élet orsójáról 
7. A Pomlé utcában 
8. A csöndet kivárom 
9. Csupán a világűr 
10. A vadliba-sereg .
11. Orvieto
12. Palauban 
13. A nyár
14. Asszonykája vagyok 
15. Az ősz díszei 
17. A vágy 
18. Vers az alvómacskáról 
19. Pillanatnyi rémület 

Kiss Bernadett – ének (1, 5, 8, 10, 14, 15, 16, 19), vers (3, 11, 13,18)
Kovács Koppány – ének (3, 7, 10, 12, 16, 17), vers (7, 9), kórus(7), taps (7)
Bornemissza Ádám – ének (2, 4), kórus (4), basszusgitár (2),dobro (4), banjo (4), ceglédi kanna (4), kazoo (4), szájbőgő (4)
Buják Andor – ének (6), kórus (7), szaxofon (3, 10, 14, 16, 17),
brácsa (10, 14, 15), töröksíp (15), furulya (15), sequencer programming
(14), szájbőgő (4), taps (7), shaker (16)
Buják Krisztián– duda (19), darbuka (14)
Gašpar Martin – nagybőgő (3, 7, 10, 15, 17)
Mackokandúr – dorombolás (18)
Procházka Erich „Boboš” – szájharmonika (2, 7, 18)
ifj. Reiter István – hegedű (14), kórus (7), taps (7)
Sabo Igor – ütősök (3, 7, 10, 12, 15-17), marimba (6), cajon (7, 10)
Turtev Juraj – ak. gitár (6), dorombének (8, 14), kórus (12), taps
(12)
Zajko Martin – ak. gitár (7, 15, 16), el. gitár (7, 16), mandola (6,
10), ukulele (6, 16), fretless gitár (6), dobro (17)
Železňák Miloš – el. gitár (5, 7, 8, 15), ak. gitár (4, 14, 17, 19),
fretless gitár (1, 3), mandolin (10, 12, 15, 16), citera (1), gitárvonózás
(8), slide (5, 7), banjo (1), doromb (10), taps (12), kórus
(12), kancsó (12), ukulele (6)

A Pillanatnyi rémület c. dalban a verset a zenéhez alakította:
Z. Németh István.

 

Hudba / Zene: Bornemissza Ádám (4), Tomáš Kytnar (3, 10, 15, 17 CD II), Juraj Turtev (2, 6, 7, 8, CD II, 17 CD I, 17 CD II), Miloš Železňák (1, 5, 8 CD I, 12), Erich „Boboš” Procházka (18 CD II), macedónska ľudová / makedón népdal (14, 18 CD I, 19 CD II), africká ľudová / afrikai népdal (16)
Aranž / Hangszerelés: Buják Andor (14), Juraj Turtev (3, 10, 14, 15, 16, 18 CD I, 19 CD II),
Miloš Železňák (3, 10, 15, 16, 17 CD II, 18 CD I, 19 CD II), Erich „Boboš” Procházka (17 CD I)

Výkonný producent / Executive producer: Juraj Turtev
Produkcia / Producer: Andor Buják, Juraj Turtev, Miloš Železňák
Projekt bol realizovaný v štúdiách / A projekt a következő stúdiókban került
megvalósításra: Studio Indies, Brno, Štúdio EDEN, Trnava-Hrnčiarovce
a v domácich štúdiách / és otthoni stúdiókban.


MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT Blues | Folk

obal alba

Vladimír Václavek a Iva Bittová

Bílé inferno
Dostupné varianty
CD 269 Kč
MC 79 Kč
MP3 149 Kč
LP 899 Kč
FLAC+mp3 199 Kč
WAV+mp3 249 Kč
obal alba

Jiří Pavlica a Hradišťan

Live & Co se nevešlo (2CD)
Dostupné varianty
CD 339 Kč
MP3 149 Kč
FLAC+mp3 199 Kč
obal alba

Zuzana Novak a Folkové prázdniny

Home Brewed Mbira - FP 2007
Dostupné varianty
CD 239 Kč
MP3 99 Kč
FLAC+mp3 149 Kč
obal alba

Bran

An delienn
Dostupné varianty
CD 299 Kč
MP3 99 Kč
FLAC+mp3 149 Kč
obal alba

Big Blue Ball

Big Blue Ball
Dostupné varianty
CD 379 Kč
obal alba

Jarret

Jarret sobě
Dostupné varianty
CD 249 Kč
MP3 99 Kč
FLAC+mp3 149 Kč
O NÁKUPU
© Indies Scope

IČ 105 34 181     /     Dolní Loučky 191     /     594 55  Dolní Loučky u Brna
×