Aurobora

Akademická malířka Lucie Svobodová učí na ČVUT na katedře počítačové grafiky a interakce. V roce 2016 byla oceněna děkanem za výborný pedagogický výkon za letní semestr 2015-2016.

ZBOŽÍ (6)

O NÁKUPU
© Indies Scope

IČ 105 34 181     /     Dolní Loučky 191     /     594 55  Dolní Loučky u Brna

příměstský tábor Brno