obal alba

Musica Globus Live

Solamente naturali a Rokyta Jan

Vlastní náklad / 2013
Žánry: classical, folklor
BRHCD1303
CD 237 Kč

O ALBU

Program MUSICA GLOBUS slovenského barokního souboru SOLAMENTE NATURALI je symbiózou skladeb G. Ph. Telemanna a písní a tanců ze slovenských, moravských, německých a anglických barokních rukopisů. Velmi přirozené a nenásilné spojení prokomponovaných skladeb ze šlechtického dvora s rustikálními nápěvy z pomyslného lidového podzámčí je inspirované tříměsíčním pobytem G. Ph. Telemanna v Horním Slezsku a jeho obdivem k lidovým muzikantům.                       
„Jeden večer s těmito hudci mi dal dostatek inspirace pro zbytek mého života. Pokud víte, jak zužitkovat tuto hudbu, je v ní tolik, tolik dobrého!“ Takto hovoří Telemann o svém pobytu v hornoslezském městečku Pszczyna. Telemannovy skladby inspirované slovanskou lidovou hudbou střídají rázné duvajové rytmy ze slovenských hor, půvabná moravská balada o zakletém děvčeti, rustikální moritát „Žela trowke“, uhersky laděný Verbunk nebo kurucké a židovské melodie. Malý hudební výlet na britské ostrovy je barevným zpestřením převážně karpatsky, uhersky, židovsky a balkánsky laděného programu.
Ve výčtu hudebních pramenů, které obsahují lidové melodie i skladby G. Ph. Telemanna, je třeba  vzpomenout tyto: Uhrovecká sbírka (1730), Melodiarium Annae Szirmay-Keczer (1720), sbírka Orpheus pro rusticus (1698) Kristiana Hirschmentzla z kláštera na Velehradě, Manuscript Trenčín, Manuscript Pestini, Fer. Vigilarium Magister, Rostock Manuscript, Manuscript Esztergom Biblioteca, sbírka „Národní písně moravské v nově nasbírané“ Františka Bartoše a Division Viol (1694) Johna Playforda. S výjimkou rukopisu z Trenčína, který se zachoval ve dvou houslových hlasech, je převážná většina sbírek notovaná pouze jedním melodickým hlasem. S odstupem staletí se tyto původní monodické zápisy staly historickou výzvou k citlivé harmonizaci i k hledání nástrojových barev, které by současnému posluchači přiblížily emoce starodávných písní a tanců.
Autorem programu a realizátorem hudebních úprav melodií ze slovenských rukopisů je houslista a umělecký vedoucí souboru Solamente naturali MILOŠ VALENT. Díky vzácné symbióze barokní specializace, výrazného folklorního fundamentu a vrozeného muzikantského instinktu je Miloš Valent hudební osobností, která svým interpretačním a upravovatelským dílem spojuje světy lidové a klasické hudby.
Multiinstrumentálním  sólistou programu je český hudebník JAN ROKYTA, který v programu Musica Globus využívá kromě svých hlavních nástrojů cimbálu a zobcových fléten i zpěv a další, orientální dechové nástroje. Součástí programu je i Rokytova úprava moravské balady „Do dřeva zakletá“.
Program MUSICA GLOBUS je nejen synonymem homogenního propojení lidové a vážné hudby, ale má také specifický charakter „muzicírování okamžiku“ a vzácný, muzikantsko-vinařský přívlastek „Apelace hudebního původu“.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT Classical | Folklor

obal alba

Ida Kelarová a Škampovo kvarteto

Romská balada
Dostupné varianty
CD 254 Kč
MP3 99 Kč
FLAC+mp3 149 Kč
obal alba

Godár Vladimír

Querela pacis
Dostupné varianty
CD 359 Kč
obal alba

Jiří Pavlica a Hradišťan a Filharmonie Brno

Chvění
Dostupné varianty
CD 339 Kč
MP3 99 Kč
FLAC+mp3 149 Kč
obal alba

Jiří Pavlica Europera

Brána poutníků CD+DVD
Dostupné varianty
CD 339 Kč
MP3 99 Kč
FLAC+mp3 149 Kč
obal alba

Iva Bittová

Entwine / Proplétám
Dostupné varianty
CD 314 Kč
MP3 149 Kč
LP 449 Kč
FLAC+mp3 199 Kč
O NÁKUPU
© Indies Scope

IČ 105 34 181     /     Dolní Loučky 191     /     594 55  Dolní Loučky u Brna

příměstský tábor Brno